ตรวจสุขภาพ

ชวนเช็กข้อมูล ตรวจสุขภาพ เลือกแพ็คเก็จอย่างไรให้เหมาะ คุ้มค่าชัวร์

ชวนเช็กข้อมูล ตรวจสุขภาพ

เลือกแพ็คเก็จอย่างไรให้เหมาะ คุ้มค่าชัวร์

 

ตรวจสุขภาพ กลายเป็นข้อปฏิบัติภาคบังคับของใครหลายๆ คนที่ต้องทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการตรวจสุขภาพนั้นไม่ใช่แค่ถามให้ผ่านๆ ไปพอเป็นพิธี แต่ควรใส่ใจในรายละเอียดและกระบวนการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราสูงสุด

ปัจจุบัน การตรวจสุขภาพถูกนำมาขยายและต่อยอดในหลากรูปแบบ ตามความแตกต่างของผู้ใช้บริการ ทว่าหากแบ่งประเภทการตรวจสุขภาพ เป็นกลุ่มใหญ่ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ดังนี้

  1. การตรวจสขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นการตรวจสุขภาพทั่วไปที่มุ่งประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ที่รับการตรวจโดยตรง เช่น การตรวจร่างกายประจำปี และรวมไปถึงแพ็คเกจการตรวจสุขภาพต่างๆที่เหมาะสม
  2. การตรวจสุขภาพเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อจุดประสงค์บางประการ เช่น การตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน เข้าทำงาน หรือเรียนต่อต่างประเทศ เป็นต้น การตรวจสุขภาพประเภทนี้คุณหมอจะตรวจตามรายการที่บริษัทหรือผู้รับบริการกำหนดมา

ตรวจสุขภาพ

รายการตรวจสุขภาพฉบับจำเป็š

เมื่อการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน การพิจารณาตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้การตรวจสุขภาพเกิดประโยชนสูงสุดและไมสิ้นเปลืองค่าใช่จ่าย คุณหมอกมลแนะนำแนวทางการตรวจสุขภาพที่เหมาะสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยอ้างอิงจากหนังสือ “แนวทางการตรวจและการสรางเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนไทย ซึ่งสามารถแบ่งการตรวจสุขภาพที่จำเป็นในแต่ละ ช่วงวัยได้ดังนี้

  • รายการตรวจสุขภาพ สำหรับวัยหนุ่มสาว 20+

คนวัยนี้ยังไม่มีปัญหาสุขภาพมากและมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังน้อย รายการสุขภาพที่ต้องตรวจจึงมีเพียงกลุ่มการตรวจพื้นฐาน ในกรณีคนวัย 20+ ที่มีความเสี่ยงต่อโรคบางชนิดสูง ก็จำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง

  • รายการตรวจสุขภาพสำหรับวัย 35+

เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ เคร่งเครียด ถือเป็นความเสี่ยงที่นำมาซึ่งความเจ็บป่วย รูปแบบการตรวจสุขภาพของคนวัยนี้จึงมีมากขึ้นตามอายุ

  • รายการตรวจสุขภาพสำหรับวัย 50+

ในวัย 50+ ความเสื่อมของร่างกายปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนและมีความเสี่ยงต่อโรคหลายชนิด รายการตรวจสุขภาพจึงควรครอบคลุมทุกรูปแบบและเพิ่มความถี่มากขึ้น

ตรวจสุขภาพ

แพ็คเก็จตรวจสุขภาพฉบับความเสี่ยงสูง

  1. ตรวจน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน เช่น เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หรือเคยตรวจพบว่าเริ่มมีน้ำตาลในเลือดสูง แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวาน มีญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง) เป็นโรคเบาหวาน และสตรีที่เคยเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ควรตรวจทุก 1-3 ปี
  2. ตรวจไขมันในเลือด สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ หรือมีญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรตรวจทุก 1-3 ปี
  3. ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำไส้และทวารหนัก เช่น ผู้ที่เคยตรวจพบติ่งเนื้อในลำไส้ หรือมีญาติสายตรงเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือทวารหนัก ควรตรวจทุก 5 ปี
  4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ หรือมีญาติสายตรงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรตรวจทุก 1-3 ปี
  5. ตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม เช่น มีญาติสายตรงเป็นโรคมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ ควรตรวจทุก 2 ปี

เมื่อพิจารณาสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว การตรวจสุขภาพ คราวหน้าก็ไมใช่เรื่องลำบากใจอีกต่อไปค่ะ

(สนับสนุนข้อมูล : คอลัมน์ เรื่องพิเศษ นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 276)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

วิธีเช็คความผิดปกติ เต้านม ก่อนเป็นมะเร็ง

วิธีเช็ค โรคผื่นผิวหนังอักเสบ เสี่ยงมะเร็ง

เช็คก่อนใช้ ‘ยาสมุนไพร’ ก็มีข้อควรระวัง!

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.