ไขความจริง จากความเชื่อ (ผิดๆ) เกี่ยวกับ โรค เบาหวาน

ความเชื่อว่า เบาหวาน เป็นโรคของคนอ้วน

Fact

เมื่อพูดถึงโรคเบาหวาน คำจำกัดความของโรคนี้มักจะมาพร้อมกับภาพของคนอ้วน เนื่องจากคนเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยสูงอายุ และส่วนมากคนที่เป็นจะมีรูปร่างค่อนไปทางเจ้าเนื้อ ประกอบกับโรคเบาหวานนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินเป็นหลักสำคัญ หลาย ๆ คนจึงอาจคิดว่า หากเราเป็นคนรูปร่างผอมคงไม่มีทางเป็นโรคนี้ได้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านทาง โภชนาการออนไลน์ ว่า

“คำถามเรื่องคนผอมเป็นเบาหวานได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะมีปรากฏการณ์จากงานวิจัยในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาพบว่า ทารกที่เกิดมามีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม รวมทั้งทารกและเด็กที่ขาดอาหารจนผอมแห้ง ซึ่งอาจเกิดจากการขาดอาหารจริง ๆ หรือเกิดจากโรคเรื้อรัง เช่น อุจจาระร่วง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีการขาดอาหารหรือไม่ขาดอาหารแล้ว แต่ก็มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานมากกว่าเด็กคนอื่น…เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาได้ตามปกติ”

คนอ้วน, คนผอม, อ้วน, เบาหวาน, โรคเบาหวาน, ผู้ป่วยเบาหวาน
คนที่มีรูปร่างผอม มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าคนที่มีรูปร่างอ้วน

แต่หากถามต่อว่า ผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานมาตั้งแต่เด็กและไม่ได้อ้วนแต่อย่างใด จะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้หรือไม่ คำตอบคือ “คนไม่อ้วนมีความเสี่ยงน้อยกว่า”

อย่างไรก็ตาม เบาหวานในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคที่มีสาเหตุจากการกินเป็นหลัก ซึ่งมีผลงานวิจัยจาก นายแพทย์ที. แอล. คลีฟ (T. L. Cleave) ระบุว่า “สังคมใดที่มีการปรับเปลี่ยนอาหารดั้งเดิมของตน (หรืออาหารจากธรรมชาติ) ไปเป็นอาหารแบบตะวันตก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตขัดขาว เพียงช่วงระยะเวลา 20 ปีสมาชิกในสังคมนั้นที่เคยมีสุขภาพดีและไม่ดีคละเคล้ากันไป จะกลายเป็นสังคมที่ชุกชุมไปด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจ”

ดังนั้น สำหรับคนผอมเอง หากไม่ควบคุมอาหารหรือเลือกกินอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย วันหนึ่งโรคเบาหวานก็อาจมาเยือนได้เหมือนกันค่ะ

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 5 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.