แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็ง

ปรับ 7 พฤติกรรม แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ปรับ 7 พฤติกรรม แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาว

แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยอาหาร เรามารู้จัก “มะเร็งเม็ดเลือดขาว” กันค่ะ ประมาณ 55-60 เปอร์เซ็นต์ของเลือด เป็นส่วนที่เรียกว่า พลาสมา หรือน้ำเลือด ที่เหลือเป็นส่วนของเม็ดเลือด

ในส่วนที่เป็น เม็ดเลือด ยังแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆได้ 3 ชนิด คือ

เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

เม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่คล้ายตำรวจคอยต่อสู้กับเชื้อโรค และ

เกล็ดเลือด มีหน้าที่ห้ามเลือดเวลาที่ร่างกายมีเลือดออก

ซึ่งในภาวะปรกติเม็ดเลือดทั้งสามชนิดสร้างจากเซลล์ในไขกระดูก ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ในแกนกลางของกระดูก

โดยเม็ดเลือดแต่ละชนิดจะมีอายุขัยในร่างกายคนแตกต่างกันไป เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ก็จะถูกปล่อยออกมาจากไขกระดูก เข้าเส้นเลือดออกไปทำหน้าที่ต่างๆ กัน ตามชนิดของเม็ดเลือดนั้นๆ เมื่อเม็ดเลือดหมดอายุก็จะถูกทำลายไป แล้วจะมีเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นใหม่มาทำหน้าที่ทดแทนเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตามปรกติแล้ว การสร้าง และการทำลายเม็ดเลือดนี้ จะอยู่ภายใต้กลไกการควบคุมของร่างกาย เพื่อให้เกิดความสมดุลกัน เมื่อใดก็ตามที่กลไกการควบคุมดังกล่าวเสียไป ทำให้การสร้างและการทำลายไม่สมดุลก็จะเกิดโรคตามมา

ดังนั้น เมื่อเกิดภาวะมะเร็งเม็ดเลือดขาวขึ้น จะรบกวนการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดปรกติ ทำให้เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดถูกสร้างได้น้อยลง

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดมะเร็งชนิดนี้ ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าปัจจัยทาง พันธุกรรม การติดเชื้อไวรัสบางชนิด และการได้รับสารเคมีบางอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลงและสารกัมมันตภาพรังสี สามารถทำให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดได้

มะเร็ง แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาว
แก้มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยการปรับพฤติกรรม

 

 

<< อาการ+การรักษา อ่านต่อหน้าที่ 2 >>