นิ่ว, สลายนิ่ว, ก้อนนิ้วในไต, อาการฉี่ผิดปกติ, ไต

7 เคล็บลับ สลายนิ่ว ด้วยตัวเอง

7 เคล็บลับ สลายนิ่ว ด้วยตัวเอง

วิธี สลายนิ่ว ขอพูดถึงต้นเหตุของการฉี่ผิดปกติ ต้นเหตุคือ ก้อนนิ่วในไต ในกระเพาะปัสสาวะหรือในท่อปัสสาวะ ถ้าเรียกเป็นภาษาแพทย์ก็ว่า “RENAL CALCULUS” ถ้ามีก้อนเดียวเป็น CALCULUS แต่ถ้ามีหลายก้อนก็เป็น RENAL CALCULI

ก้อนนิ่วเกิดจากความผิดปกติของการย่อย ร่วมกับการหมุนเวียนของระบบย่อย ร่วมกับระบบขับถ่าย อาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปมีพวกเกลือแร่มากเกินไป ประกอบกับการหมุนเวียนและการทำงานในระบบต่างๆ ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้เกิดก้อนเกลือแร่เหล่านี้ตกค้างอยู่ในไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

เกลือแร่ที่จับตัวเป็นก้อน ได้แก่ เกลือแร่ประเภทกรดยูริก (URIC ACID) ฟอสเฟต (PHOSPHATE) และก้อนผลึกจากแคลเซียม

นิ่ว, สลายนิ่ว, ก้อนนิ้วในไต, อาการฉี่ผิดปกติ, ไต
ก้อนนิ่วในไต เป็นสาเหตุของอาการฉี่ผิดปกติ

เรามีไตสองข้างอยู่ระดับใต้ซี่โครง ด้านหลังของไตสองข้างนี้มีท่อไตต่อลงมาถึงกระเพาะปัสสาวะ (URETER) จากกระเพาะปัสสาวะจะมีท่อปัสสาวะ (URETHRA)

ฉะนั้น เวลาเราเป็นนิ่ว ก้อนนิ่วจะมีก้อนเดียวหรือหลายก้อนก็ตาม จึงสามารถตกค้างอยู่ในที่ต่างๆ ได้ถึง 4 แห่ง คือ ที่ไตท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ

ก้อนนิ่วอาจจะเป็นก้อนเล็กๆ อยู่ในไต หรือต่อมาจะเลื่อนมาอยู่ที่ท่อไต จากนั้นเลื่อนต่อมาถึงกระเพาะปัสสาวะ แล้วก็เลื่อนมาถึงจุดสุดท้ายที่ท่อปัสสาวะ

ถ้าเป็นก้อนเล็กๆ อาจจะอยู่ในไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้พร้อมกัน แต่การจะอยู่พร้อมกันหมดทั้งสี่แห่งนั้นยังไม่เคยได้ยิน

ระหว่างที่ก้อนนิ่วเป็นก้อนเล็กๆ นั้น อาจจะเคลื่อนมาติดอยู่ในท่อไตหรือท่อปัสสาวะได้ การติดค้างอยู่ในท่อใดท่อหนึ่งจะสร้างความเจ็บปวดมาก และหลายคนฉี่ไม่ออกเพราะก้อนนิ่วอุดตันในท่อสองท่อนี้

แต่ถ้าก้อนนิ่วเคลื่อนมาถึงกระเพาะปัสสาวะและตกค้างอยู่ที่นั่น ถ้าเป็นก้อนแคลเซียมมันอาจจะสะสมตัวเองเป็นก้อนโตขึ้นๆ เคยพบว่าบางคนมีก้อนนิ่วโตขนาดกำปั้นของตัวเองก็ยังมีผู้ป่วยของไทยเราพบมากที่สุด คือ คนจากภาคอีสาน

เมื่อก้อนนิ่วติดอยู่ในท่อไตหรือท่อปัสสาวะ อาการที่เกี่ยวกับ “ฉี่” คือ ผู้ป่วยมักจะฉี่ไม่ออก บางครั้งฉี่ออกมากะปริบกะปรอยและมีเลือดปนออกมาด้วย

อาการทั่วๆ ไปนอกจากเกี่ยวกับฉี่แล้ว คือ จะมีอาการปวดปวดถี่ๆ หรือปวดๆ หยุดๆ การปวดจะเป็นการปวดบริเวณหลังใต้บั้นเอว บางคนมีไข้ต่ำๆ หรือบางครั้งไข้ก็ขึ้นสูงได้ ถ้าประกอบกับติดหวัดหรือเชื้ออย่างอื่นด้วย จะแถมด้วยอาการคลื่นไส้ก็มี โดยเหตุที่การฉี่ผิดปกติแบบนี้เกิดจากก้อนนิ่วโดยตรง ถ้าแก้ต้นเหตุได้ การฉี่ผิดปกติก็จะหายไป

อย่างไรก็ตาม ถ้าก้อนนิ่วไม่โตมากและไม่ไปอุดท่อไตหรือท่อปัสสาวะ ผู้ป่วยก็พอจะฉี่ได้บ้างไม่ได้บ้าง แพทย์บางคนจะให้ยาประเภทช่วยให้กล้ามเนื้อหย่อน กล้ามเนื้อที่ท่อปัสสาวะก็จะขยาย และบางครั้งก้อนนิ่วก็หลุดออกมาตามปัสสาวะด้วยอย่างไรก็ตาม ถ้านิ่วไม่ได้หลุดออกมา คงต้องอาศัยการผ่าตัดแต่ปัจจุบันนี้การผ่าตัดใหญ่ดูจะไม่จำเป็น เพราะมีเครื่องมือสลายนิ่วด้วยคลื่นเสียงที่เรียกว่า ลิโททริปเตอร์ (LITHOTRIPTOR)

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>