โรคเกาต์

เกาต์จากนิ่วในไต รักษาอย่างไร

โรคเกาต์ จากนิ่วในไต รักษาอย่างไร

โรคเกาต์ โรคเงียบที่สร้างความเจ็บปวด และทรมานตามข้อต่างๆของร่างกาย  แต่ถ้าเป็นเกาต์ด้วย เป็นนิ่วด้วย จะรักษาอย่างไรให้ถูกต้อง กูรูจากชีวจิตโฮม มีคำตอบครับ

Question

คุณพ่อเป็นโรคนิ่วในไต กําลังรอผ่าตัด ตอนน้ีปวดตามข้อศอกและเข่า ไปตรวจเลือด พบว่า เป็น โรคเกาต์ อยากขอคําแนะนําในการ ดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งยา เพราะกลัวกระทบ ต่อโรคไตค่ะ

คุณ สิริกุล บุราคัม

Answer

ก่อนอื่นขอบอกว่าการรักษาโรคนิ่วในไตและ เกาต์ ต้องใช้การรักษาแบบผสมผสานครับ โดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์และ ความรุนแรงของอาการ สําหรับโรคนิ่วในไต แนะนําให้ปฏิบัติตัว ตามแพทย์สั่งคือ เข้ารับการผ่าตัด

ส่วนโรคเกาต์มีความเกี่ยวเนื่องกับโรคนิ่วในไต เพราะผลการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยข้ออักเสบจากโรคเกาต์ร้อยละ 25 จะมีนิ่วในไตด้วย โรคเกาต์เกิดจากกรดยูริก (Uric Acid) ซึ่งมีลักษณะผลึกเป็น รูปเข็มปลายแหลมทั้งสองด้าน สะสมในร่างกายมาก มักตกค้าง ตามข้อ โดยเฉพาะข้อเท้าและข้อนิ้วหัวแม่เท้า ทําให้เน้ือเย่ือเกิดการ อักเสบ บวมแดง และเจ็บปวด ปัจจัยท่ีทําให้มีกรดยูริกมากผิดปกติ คือ กินอาหารที่มีกรดยูริกสูง ร่างกายขาดเอนไซม์ย่อยสารยูริก หรือ

กินยาขับปัสสาวะ วิธีการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ป่วยโรคเกาต์ด้วยตัวเองคือ ดื่มน้ําเปล่ามากๆ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกรดยูริกสูง กินอาหารหรือวิตามิน ท่ีลดการสะสมของกรดยูริก ที่สําคัญคือ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อรักษาอาการต่อไป ส่วนใหญ่มักให้กินยาลดกรดยูริกและแก้ปวดข้อ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความรุนแรงของอาการครับ

สําหรับอาหารต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยโรคเกาต์คือ อาหารท่ีมีส่วนประกอบของสารพิวรีน (Purine) สูง เช่น เครื่องในสัตว์ ปลาอินทรี ปลาดุก ปลาแซลมอน กุ้ง กะปิ ยีสต์ ธัญพืช ผักบางชนิด เช่น กระถิน ชะอม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และน้ําซุปหรือน้ําต้ม กระดูกที่ทําจากกระดูกสัตว์ทุกชนิด

โรคเกาต์

Tips

อาหารแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคเกาต์

เต้าหู้และถั่วแระญี่ปุ่นเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี จากพืช และมีรายงานว่า ถัวเหลืองทําให้ปริมาณ กรดยูริกลดลง

ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสามารถลด ปริมาณกรดยูริกได้ เช่น พริกหวาน มะเขือเทศ ส้ม เชอร์รี่ สตรอว์เบอร์รี่

อาหารชนิดอื่นๆ เช่น น้ํามันมะกอก น้ํามัน คาโนลา (Canola) อะโวคาโด สาหร่ายเคลป์ (Kelp)

วิตามิน ได้แก่ วิตามินซี เอ อี บีรวม โฟลิก และสังกะสี

กูรูชีวจิตโฮม

นายแพทย์ประมวล จารุตระกูลชัย

ผู้เช่ียวชาญด้านสูตินรีเวชวิทยาประจําชีวจิต โฮมคลินิก โทร. 0-2422-9151, 0-2422-9111 ต่อ 2750 – 2752

บทความอื่นที่น่าสนใจ

โรคเกาต์พ่วงความดันสูง ดูแลตัวเองอย่างไร แพทย์มีคำแนะนำ

8 วิธีกินสยบโรคเกาต์

โรคเกาต์– ข้อต่ออักเสบ โรคที่เกิดจากการกิน

 

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.