คุณแม่ลูกอ่อน คุณแม่ สุขภาพคุณแม่ แม่ลูกอ่อน

แนะนำโภชนาการ คุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องทำงาน ให้แข็งแรง ไกลโรค

เป็น คุณแม่ลูกอ่อน แต่ต้องทำงานไปด้วย สุขภาพจะทรุดโทรมไหม

มีคำกล่าวว่า ” คุณแม่ลูกอ่อน  ต้องว่องไว ” เห็นด้วยเป็นที่สุดค่ะเพราะเด็กทารกนั้นต้องการการดูแลเอาใจใส่ตลอดเวลา  และเมื่อต้องกลับไปทำงาน  ปัญหาต่างๆของคุณแม่ลูกอ่อนจึงเพิ่มขึ้น  คุณหมอชัญวลี ศรีสุโข คอลัมนิสต์ประจำนิตยสารชีวจิตอธิบายปัญหาสุขภาพของคุณแม่ลูกอ่อนไว้ดังนี้

 

ความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ

“ผู้หญิงทำงานมีลูกอ่อน  โดยเฉพาะที่ยังให้กินนมแม่อยู่นั้น  ต้องระวังเรื่องความเครียดและความเหน็ดเหนื่อย  เราทราบกันดีว่า  การให้ลูกกินนมแม่เกิน 6 เดือนนั้นมีประโยชน์หลายทาง  คือ  ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งรังไข่  และช่วยกระชับสายสัมพันธ์แม่ลูก  แต่ขณะเดียวกันหากเกิดปัญหาว่า  คุณแม่สุขภาพไม่แข็งแรง  เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานและเลี้ยงลูก  เพราะไม่มีคนช่วย  อาจทำให้ไม่มีน้ำนม  คุณแม่ทำงานก็ไม่ควรเครียด  และไม่ควรมีใครตราหน้าว่าเธอเป็นคนบาปที่ไม่สามารถให้นมลูกได้ เพราะจะยิ่งสร้างความเครียดให้แก่คุณแม่ทำงาน”

ดังนั้นคุณพ่อหรือคนใกล้ชิด ควรมีส่วนช่วยในการดูแลลูก เพื่อลดความเหน็ดเหนื่อยและความเครียดของคุณแม่ลูกอ่อนลง  นอกจากนี้ คุณหมอชัญวลียังแนะนำให้ผู้หญิงทำงานที่มีลูกอ่อนเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพระบบสืบพันธุ์ของตนเอง

“แม่ลูกอ่อนต้องระวังปัญหาการอักเสบติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์  ต้องหมั่นสังเกตตัวเองว่า  มีอาการปวดท้อง  เป็นไข้  น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็นหรือไม่  ซึ่งแสดงว่า  มดลูกเกิดการอักเสบ  เต้านมปวดบวม  หัวนมเป็นแผลอักเสบหรือไม่  หากมีต้องรีบไปพบแพทย์ทันที”

นอกจากนี้คุณหมอชัญวลียังอธิบายว่า  คุณแม่ลูกอ่อนอาจพบปัญหาไม่มีความต้องการทางเพศ  เนื่องจากขณะให้ลูกกินนมแม่  จะทำให้ฮอร์โมนจากรังไข่ไม่ทำงาน  จึงอาจเกิดอาการเจ็บและแสบช่องคลอดหรือไม่มีความต้องการทางเพศได้  รวมถึงคุณแม่จำเป็นต้องคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมเพราะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้แม้ขณะให้นมลูก  ซึ่งการตั้งครรภ์ติดกันมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกในครรภ์

คุณแม่ลูกอ่อน, สุขภาพ, ปัญหาสุขภาพของแม่ลูกอ่อน, การดูแลลูก, โภชนาการของคุณแม่ลูกอ่อน
ความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของคุณแม่ลุกอ่อน อาจทำให้มีปัญหาเรื่องน้ำนม

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.