ความเสื่อม, ชะลอความเสื่อม, อาหารต้านความเสื่อม, ออกกำลังกาย, น้ำตาล

คู่มือชะลอ ความเสื่อม จากการบริโภคน้ำตาล

คู่มือชะลอ ความเสื่อม จากการบริโภคน้ำตาล

ความเสื่อม หากมองผิวเผินคงเป็นแค่เรื่องของอายุ ความแก่ชราจากวันเวลาที่ผ่านล่วงเลยไป เซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายย่อมเสื่อมถอยเป็นธรรมดา ปัจจุบันมนุษย์ชินชากับความเสื่อมมากไป โดยเข้าใจว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติ โดยลืมนึกว่าความเสื่อมดังกล่าวอาจมาถึงก่อนวัยอันควร หรือมาเร็วขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต การกินอยู่ วันนี้ผู้เขียนจึงมาให้ข้อมูลเพื่อปรับความเข้าใจเสียใหม่ว่า เราสามารถชะลอมันได้หากรู้วิธีและเข้าใจความเป็นไปของร่างกาย

 

ความเสื่อม ซับซ้อนกว่าที่คิด ความเสื่อม เกิดจากอะไรได้บ้าง

1. ปัจจัยภายใน

เป็นความเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยของร่างกาย โดยไม่ต้องมีสิ่งภายนอกมากระตุ้น เช่น

1.1 พันธุกรรม

บางคนมีพันธุกรรมที่ร่างกายเสื่อมหรือดูแก่ช้ากว่าคนอื่นๆ ก็จะแก่ช้า แต่ในคนที่มีพันธุกรรมที่ร่างกายเสื่อมเร็วก็จะแก่เร็วกว่านั่นเอง ยกตัวอย่างโรคทางพันธุกรรมที่ชื่อว่า โรคโปรเจเรีย (Hutchinson Gilford Progeria Syndrome) ซึ่งก็คือโรคชราในเด็ก คือ ผิวพรรณและหน้าตาจะดูแก่ตั้งแต่อายุน้อยนั่นเอง

1.2 โรคประจำตัว

ได้แก่ โรคเบาหวาน เป็นโรคที่มีงานวิจัยยืนยันว่าเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความเสื่อมได้เร็วกว่าคนปกติ จะสังเกตได้ว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจก่อให้เกิดความเสื่อมในหลายๆ อวัยวะทั้งไต จอตา หัวใจ ข้อต่างๆ

1.3 ฮอร์โมนในร่างกาย

โดยปกติแล้วฮอร์โมนต่างๆ จะถูกควบคุมด้วยพันธุกรรมแต่บางครั้งฮอร์โมนก็อยู่นอกเหนือการควบคุมได้เช่นกัน เช่นในผู้หญิง หากมีระดับฮอร์โมนเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรนสมดุล และอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศได้นานก็จะแก่ช้า แต่หากใครที่ประจำเดือนหมดเร็วก็จะแก่เร็วนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่หากมีมากหรือน้อยกว่าปกติ (ในผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ) จะทำให้อวัยวะ

สำคัญ ได้แก่ หัวใจ ตับ ไต ปอด เสื่อมเร็วความเสื่อมซับซ้อนกว่าที่คิดความเสื่อมเกิดจากอะไรได้บ้าง

แสงแดด, ความเสื่อม, ชะลอความเสื่อม, ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็ว
แสงแดด หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อวัยวะในร่างกายเสื่อมเร็ว

2. ปัจจัยภายนอก

ซึ่งเข้ามากระตุ้นปัจจัยภายในให้เกิดความเสื่อม ได้แก่

2.1 แสงแดด

หรือยูวีเอและยูวีบี ที่มีส่วนโดยตรงในการกระตุ้นให้เซลล์แก่ตัวเร็วขึ้นไม่ใช่แค่ดูแก่เฉพาะที่ผิวหนังภายนอกอย่างเดียว แต่แสงแดดสามารถสร้างผลกระทบถึงระดับดีเอ็นเอ ทำให้ดีเอ็นเอมีการเปลี่ยนแปลง บันทึก และถ่ายทอดความผิดปกตินี้จากรุ่นสู่รุ่น ผู้ที่มีดีเอ็นเอดังกล่าวก็จะเกิดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ได้ง่ายและเร็วกว่าคนทั่วไป เช่น ในผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง จอประสาทตาเสื่อม ความผิดปกติของระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก็อาจมีสาเหตุจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ (Mutation) จากแสงแดดดังที่กล่าวไปแล้ว

2.2 โภชนาการ

อาจเกิดได้จากการกินเกิน กินขาด กินไม่สมดุล โดยสารอาหารที่เราชอบกินเกินแล้วส่งผลกระทบต่อความเสื่อมส่วนใหญ่ก็คือ คาร์โบไฮเดรตซึ่งต่อมาจะถูกย่อยเป็นน้ำตาล หากใช้ไม่หมดจะถูกนำไปสะสมในรูปแบบของไขมัน บ่อเกิดของอาการอักเสบและอาการเสื่อมต่างๆ นอกจากนี้น้ำตาลยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกระบวนการไกลเคชั่น (Glycation) สาเหตุของความเสื่อมสภาพต่างๆ ในร่างกายอีกด้วย

2.3 ไลฟ์สไตล์

หากเป็นคนออกกำลังกาย เล่นกีฬาหนัก เป็นนักกีฬาอาชีพหรือนักวิ่งมาราธอน ร่างกายจะเกิดออกซิเดชั่น (Oxidation) หรือร่างกายเกิดการสันดาปกับออกซิเจนมากเกินไป ก็จะทำให้เกิดฟรีแรดิคัล (Free Radical) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของความแก่

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.