ผักกูด เลือกถูกไม่ขม

ผักกูดมีหลายสายพันธุ์ มีทั้งชนิดที่ขมและไม่ขม โดยควรเลือกผักกูดที่มีสีเขียวอ่อน ๆ เหมือนยอดหญ้า จะได้ผักกูดพันธุ์ที่มีความกรอบและรสหวานอร่อย ไม่ควรเลือกผักกูดสีเขียวเข้มอมดำหรือมีขน เพราะแข็งกระด้างและมีรสขม

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.