พ่อแม่ไม่ดี

Dhamma Daily : พ่อแม่ไม่ดี ลูกควรเคารพเลี้ยงดูหรือไม่

Dhamma Daily : พ่อแม่ไม่ดี ลูกควรเคารพเลี้ยงดูหรือไม่

ถาม : พระพุทธศาสนาสอนว่า พ่อแม่คือพระในบ้าน ให้เคารพพ่อแม่เหมือนกับพระ ถ้าคิดพูด ทำ ไม่ดีจะเป็นบาป แต่สงสัยว่า เป็นการมองด้านดีเพียงด้านเดียวหรือไม่คะ ถ้า พ่อแม่ไม่ดี เช่น ทำร้ายลูก พ่อข่มขืนลูกตัวเอง แม่เอาลูกไปค้ากาม หรือทำร้ายลูก จนส่งผลไม่ดีกับลูกไปตลอดชีวิต เหล่านี้ถือเป็นพระในบ้านได้อีกหรือคะ ทำไมเรายังต้องรักและดูแลพ่อแม่แบบนี้ และพ่อแม่ไม่ได้ดีไปทุกคน บางคนไม่อยากท้องแต่ทำแท้งไม่ได้ ก็ไม่ดูแลลูกในท้องให้ดี คลอดออกมา สุขภาพก็ไม่แข็งแรง อย่างนี้เป็นพระให้ลูกเคารพได้อีกไหมคะ ถ้าไม่รัก ไม่คิดดี ไม่พูดดี แล้วจะบาปไหม ถ้าเป็นบาป เพราะสาเหตุอะไรคะ

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ ได้ตอบปัญหาไว้ดังนี้

ตอบ : ต้องเข้าใจก่อนว่า พ่อแม่จะตั้งใจทำให้เราเกิดมาหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่ เกิดมาแล้วจะเลี้ยงดูเราหรือไม่เลี้ยงดูเราก็ตาม ที่เรามีชีวิตเกิดเป็นคนได้เพราะพ่อแม่ ซึ่งการเกิดเป็นคนนี่ยากนะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า การเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก ได้เกิดมาแล้วถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้น สร้างคุณธรรมความดีหรือบารมีได้มากยิ่งกว่าการเกิดในภพภูมิใด

เมื่อเราได้เกิดมา ไม่ว่าในครอบครัวที่ยากดีมีจนสถานใด พ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างไร หากเราใฝ่ดี รักดี เราก็สามารถพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นได้ ความยากไร้ขัดสนต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดสอนให้คนแข็งแกร่งอดทน หากเป็นคนรักดีก็จะเปลี่ยนวิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาส มีความสำเร็จในชีวิตได้ ตัวอย่างของคนเช่นนี้ก็มีให้เห็นไม่น้อยในสังคม

พ่อแม่บางคนอาจเป็นคนไม่มีศีลธรรม บางคนเป็นผู้ร้ายหรือทำผิดกฎหมาย บางคนทำร้ายร่างกายลูก บางคนข่มขืนลูก แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นผู้ให้ชีวิต เขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เราเกิดหรือไม่ก็แล้วแต่ แม้แต่แม่บางคนพยายามทำแท้งแล้วไม่สำเร็จก็ตาม เราก็อยู่ในท้องแม่ 9 เดือน เก้าเดือนนี้แม่ทุกข์ขนาดไหน คลอดเราออกมาก็เจ็บปวดขนาดไหน เมื่อคลอดเรามาแล้วจะเลี้ยงดูเราหรือไม่เลี้ยงดูเราก็แล้วแต่ท่าน แต่เราเกิดมาได้ก็เพราะท่าน

พ่อแม่จะดีชั่วก็เป็นเรื่องของท่าน เพราะท่านต้องเป็นผู้รับผลของกรรมทั้งดีและชั่วด้วยตัวท่านเอง เราเองก็เช่นกัน จะมีชีวิตอย่างไร ก็เป็นผลของกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาตินำพาให้เราเกิดมาเป็นลูกของท่าน เกิดมาแล้วจะดำเนินชีวิตไปอย่างไร ก็มีปัจจัยมาเกื้อกูลสนับสนุนหรือมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง ก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าในอดีตชาติและกรรมใหม่ในชาติปัจจุบันที่เราทำขึ้นเอง โดยกรรมฝ่ายชั่วก็จะส่งผลในทางที่เป็นโทษ กรรมฝ่ายดีก็ส่งผลในทางเป็นคุณต่อชีวิตของเรา คนเราจะดีหรือชั่ว จะสุขทุกข์ สำเร็จหรือล้มเหลว เป็นผลมาจากกรรมที่เราทำไว้ทั้งสิ้น

อย่าไปโทษคนอื่นที่ทำไม่ดีกับเรา เพราะในอดีตเราก็เคยทำกับเขาอย่างนั้นมาแล้วเช่นกัน หากไม่ได้ทำในชาตินี้ก็ทำในอดีตชาติ คนที่มีความเห็นถูกเชื่อในกฎแห่งกรรม มักละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ไม่ทำความชั่ว เร่งทำแต่กรรมดี ก็จะพัฒนาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สามารถทำประโยชน์ที่เกื้อกูลต่อตนเองและผู้อื่นได้

เห็นไหม มีแต่มนุษย์ที่มีความเห็นถูกเท่านั้นที่สามารถสร้างคุณธรรมความดีที่ท่านเรียกว่าบารมี ยิ่งกว่าไปเกิดในภพภูมิใด ท่านจึงกล่าวว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐ และผู้ให้กำเนิดเราก็คือพ่อแม่ ท่านจึงถือว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้าน เป็นพระอรหันต์ของลูก ซึ่งลูกต้องเคารพและตอบแทนพระคุณท่าน

การที่ลูกเกลียดพ่อแม่ ทำมาหากินไม่ขึ้นหรอก เพราะเป็นบาปที่แรง ยิ่งถ้าย้ำคิด มีแต่ความเกลียดชัง หรือบางคนด่าพ่อด่าแม่ บางคนไม่นับถือ ไม่เลี้ยงดู นี่ถือเป็นลูกอกตัญญู หากเป็นเช่นนี้ก็กลับตัวเสีย มิฉะนั้นตายไปจะไปเกิดในอบายภูมิ อย่าลืมว่าถึงพ่อแม่จะเลวแค่ไหนเขาก็ให้ชีวิตเรามา นี่คือความจริงที่สำคัญ

อนึ่ง การดูหมิ่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะไม่น้อมใจเข้ามาศึกษาหาความจริง ก็เป็นบาปทางใจหรือมโนทุจริต ยิ่งกล่าวเป็นวาจาดูหมิ่นออกมาก็เป็นวจีทุจริต มีโทษรุนแรงมาก แต่หากสงสัยไต่ถามเพื่อความรู้ก็ไม่มีโทษแต่อย่างใด

 

ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 234

ผู้เขียน/แต่ง : พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญโญ

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

หลวงตาน้องฝากถึงลูกที่คิดว่าพ่อแม่ลำเอียง รักลูกไม่เท่ากัน (ชมคลิป)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.