ตกนรก

พระอรหันต์ฉุดช่วยให้พ้นจากการตกนรก

พระอรหันต์ฉุดช่วยให้พ้นจากการ ตกนรก

พระอรหันต์รูปนี้สมแล้วที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก ท่านเมตตาโปรดหญิงสาวนางหนึ่ง เพราะนางมีวิบากกรรมรุนแรงติดตามมา หากสิ้นบุญลงก็ไม่พ้นที่จะ ตกนรก

สมัยพุทธกาลมีเมืองแห่งหนึ่งเกิดอหิวาตกโรคระบาด หญิงสาวคนหนึ่งต้องไปอาศัยพักพิงในเรือนของคนอื่น เพราะครอบครัวตายด้วยโรคนี้ยกครัว เธอต้องประทังชีวิตด้วยเศษข้าวติดก้นหม้อ และข้าวตังที่แห้งตากลมจนแข็ง

พระมหากัสสปะนั่งสมาบัติและได้รับรู้ว่า หญิงสาวผู้นี้ใกล้สิ้นอายุขัย ถ้าสิ้นลมหายใจไปต้องตกนรกด้วยผลแห่งกรรมเก่าในชาติก่อนอย่างแน่นอน ท่านจึงไปบิณฑบาตยังเรือนของครอบครัวที่หญิงสาวอาศัย

คนในเรือนพากันนำอาหารต่าง ๆ มาใส่บาตรพระมหากัสสปะ เพราะท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ หญิงสาวปรารถนาใส่บาตรพระเถระเจ้าผู้ประเสริฐ แต่เธอมีเพียงข้าวตอกจำนวนหนึ่ง นางจึงตัดสินใจใส่ข้าวตอกลงในบาตร

หลังจากพระมหากัสสปะกลับไป ท่านก็แผ่เมตตามาถึงนาง ไม่นานนักนางก็ใกล้สิ้นใจเพราะถูกโรคภัยเบียดเบียน ก่อนนางกำลังจะสิ้นใจ นางได้ระลึกถึงภาพที่นางใส่บาตรพระมหากัสสปะ ภาพนั้นทำให้นางประทับใจและรู้สึกอิ่มเอมในบุญ ทำให้จิตเป็นกุศล จึงนำพานางไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์

 

ที่มา :

หนังสือ พระมหากัสสปะ มหาสาวกผู้เป็นเลิศทางธุดงภ์ เรียบเรียงโดย อิสระพร บวรเกิด

ภาพ : 

บทความน่าสนใจ

ทำไมพุทธทาสภิกขุถึงปฏิเสธนรก-สวรรค์และการเวียนว่ายตายเกิด

ชีวิตต่างแดน ที่ “เพื่อนสนิท” ชวนว่าดี แต่แท้ที่จริงคือ …ขุมนรก  !

กรรมตามสนอง วิบากที่ทำไว้กับสุนัขมาตกที่ลูก

กฏแห่งกรรม ยุติธรรม เสมอ (กรรมตามสนอง)

เทวดาตกนรกเพราะกรรมริษยา 

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.