ก่อนมรณาจะมาถึง

ก่อนมรณาจะมาถึง หนังสือแห่งสัจธรรมสุดท้ายของชีวิต

ก่อนมรณาจะมาถึง หนังสือแห่งสัจธรรมสุดท้ายของชีวิต

เราควรทำอย่างไรก่อนความตายจะมาถึง ระหว่างใช้ชีวิตเต็มที่กับสิ่งที่แสวงหามา โดยไม่สนใจภพหน้าว่าจะเป็นอย่างไร หรือจะอยู่กับปัจจุบันขณะ เพื่อให้จิตดวงสุดท้ายเดินทางไปสู่ภพใหม่อย่างสงบ คำตอบของความสงสัยนี้กำลังรอคุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้ “ ก่อนมรณาจะมาถึง ”

คำถามค้างคาใจของหลายคนจะได้รับความกระจ่างจากหนังสือเล่มนี้ งานเขียนเล่มล่าสุดของท่าน ว.วชิรเมธี ท่านบอกสาเหตุที่นำเสนอธรรมะด้วยเรื่องของความตาย สัจธรรมสุดท้ายของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญ

 

ก่อนมรณาจะมาถึง

 

หนังสือที่ใช้ความตายเตือนสติแก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นเพื่อนำเสนอคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาใช้ความตายเป็นกุศโลบายในการสอน เพราะความตายเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอ แม้แต่พระพุทธองค์ยังทรงหนีความตายไม่พ้นเช่นกัน ในคำสอนสุดท้ายก่อนพระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน พระองค์ทรงสอนเรื่อง “ความไม่ประมาท” แล้วสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสอนในเรื่องนี้ด้วยคือ “ความตาย” พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย วันนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ดังนั้นเธอทั้งหลายจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท” หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนเตือนสติไม่ให้เราทุกคนประมาทต่อการมีชีวิตอยู่ เพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไร “ความไม่ประมาท” คำสอนสุดท้ายของพระพุทธองค์นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อเราทุกคน

 

 

คิดถึงความตาย มีชัยไปกว่าครึ่ง

การที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้มรณานุสติภาวนาเพราะทำให้เราไม่ประมาทในการดำรงชีวิต คนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ด้วยความประมาททั้ง ๆ ที่มนุษย์มีวันตายเป็นของตนเอง  แต่กลับใช้ชีวิตดังว่าไม่มีวันเจ็บและวันตาย มนุษย์ประมาทเพลิดเพลินในยศ อำนาจ รูป เสียง กลิ่น และ รส แสวงหาเงินทอง ลาภ ยศ อำนาจ มากมายเป็นภูเขาเลากา เหมือนคิดว่าตนเองอยู่กินอยู่ใช้ได้นานถึงแปดหมื่นสี่พันปี แต่ในความเป็นจริงเราอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้น ทำไมถึงชอบสะสมจนเกินความจำเป็นขนาดนี้ โลกทุกวันนี้เป็นโลกที่มีแต่ความประมาท ขอให้ตระหนักรู้ไว้ว่าวันหนึ่งเราทุกคนต้องตายกันหมด กิเลสมันจะได้หดลงเหมือนอย่างที่ปราชญ์ท่านกล่าวเป็นบทกวีไว้ว่า

 

ระลึกถึงความตายสบายนัก

มันหักรักหัดหลงในสงสาร

พาให้หายมืดมนอนธกาล

ทำให้หาญหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจ

 

เวลาคิดถึงความตาย ความโลภโมโทสันในใจมันลดลง พอรู้ทันสัจธรรมแบบนี้ ทำให้เราลดความหน้ามืดตามัวในกิเลส และมุ่งที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นสาระมากขึ้น ลองคิดดูสิว่าถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันตาย เรายังมัวประมาทและสนุกสนานอยู่ไหม การคิดถึงความตายจึงเป็นเสมือนการกระตุ้นให้มนุษย์ที่เต็มไปด้วยความประมาท ตื่นมาอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

 

ก่อนมรณาจะมาถึง

 

ตื่นแล้วมารู้จักกับความตายกัน 

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนระฆังแห่งสติ เตือนนักอ่านทุกคนให้ตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตที่หนีไม่พ้น วันหนึ่งเราทุกคนต้องตาย เมื่อเราตระหนักรู้อย่างนี้แล้วเราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เรามักพูดอยู่เสมอถึงการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท แต่เรามักไม่พูดถึงวิธีการ หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการทั้งหมดที่จะทำให้เราไม่ประมาทในการมีชีวิตอยู่ หนังสือเล่มนี้มีความแตกต่างจากหนังสือที่เกี่ยวกับความตายทุกเล่ม คือพูดถึงความตายในเชิงความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง ในขณะเดียวกันเราก็พูดถึงวิธีการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเมื่อความตายใกล้เข้ามา “ความตายจึงเป็นสัจธรรมที่ต้องรู้ ความไม่ประมาทเป็นจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ” หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือการเจริญมรณานุสติสำหรับเราทุกคน

ก่อนมรณาจะมาถึง

วันศุกร์ที่  19 ตุลาคม 2561 มีงานเปิดตัวหนังสือก่อนมรณาจะมาถึง เวลา 13.00-14.00 น.  ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ 2018 (ครั้งที่ 13) ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เวทีเอเทรี่ยม)

ลงทะเบียน 12.00 น. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) บรรยายธรรมในหัวข้อ “มรณัสสติภาวนา” และเสวนาธรรมในหัวข้อ “ก่อนมรณาจะมาถึง” 

 

เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

เรียบเรียง : ชนินทร์ ผ่องสวัสดิ์

ภาพ : สรยุทธ พุ่มภักดี


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: ชอบหงุดหงิดพ่อแม่ ต้องแก้อย่างไร ธรรมะดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

แสวงหา สมดุลชีวิต บทความเตือนสติโดย ท่าน ว. วชิรเมธี

สูตรลับสำหรับ แก้ความหลง โดย ท่าน ว.วชิรเมธี – นิตยสาร Secret

เปลี่ยน จิตตก  เป็น จิตฟู ลดอาการ โรคซึมเศร้า ข้อคิดจากท่าน ว.วชิรเมธี

กับดักของเงินและงาน บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก ท่าน ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.