คาถาอายุยืน

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หรือคาถาอายุยืน คืออะไร ทำไมถึงต้องสวด

พระคาถาอุณหิสสวิชัย หรือคาถาอายุยืน คืออะไร ทำไมถึงต้องสวด

ความปรารถนาส่วนใหญ่ของมนุษย์ก็คือ การมีอายุยืนยาว และสุขภาพกายแข็งแรง คาถาอายุยืน จึงตอบโจทย์ความต้องการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีปัจจัยอื่นๆ ทำควบคู่กันไปด้วย เช่น ครองตัวอยู่ในศีลธรรม สร้างกรรมใหม่ที่ดีด้วยการทำแต่ความดีละเว้นความชั่ว และใช้ชีวิตอย่างมีสติโดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

ข้อปฏิบัติเหล่านี้ปรากฏอย่างชัดเจนในตำนานที่มาของ พระคาถาอุณหิสสวิชัย อันมีความโดยสังเขปว่า เมื่อครั้งพุทธกาล เทพบุตรนามว่า “สุปติฏฐิตา” มีความวิตกกังวลที่กำลังจะสิ้นบุญ ต้องลงไปเสวยกรรมในนรกถึงแสนปี และต้องใช้วิบากกรรมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายชนิดอีกหลายร้อยชาติ เทพบุตรจึงพยายามหาทางป้องกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

 

 

ด้วยความเมตตา พระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์จึงได้พาเทพบุตรไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และทูลขอความเมตตาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้เทพบุตรยังไม่สิ้นอายุขัยลงในเจ็ดวัน พร้อมกับมีโอกาสใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บำเพ็ญภาวนาใช้หนี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดไป ครั้นแล้วการณ์ก็เป็นไปดังที่ทูลขอ

 

วิธีใช้ สวดเพื่อเตือนตนเองว่า เราควรใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะ มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข

 

พระคาถาอุณหิสสวิชัย

อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร

สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตะวัง คัณหิ เทวะเต

ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก

พะยัคเฆ นาเค วิเสภูเต อะกาละมะระเณนะ วา

สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตตะวา กาละมาริตัง

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร

ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา

ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง

ปะเรสัง เทสะนัง สุตตะวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ

 

ดูกรเทวดาทั้งหลาย พระธรรมนี้ชื่อว่า อุณหิสสวิชัย เป็นยอดแห่งพระธรรมทั้งหลาย เป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งมวล ท่านจงเอาพระธรรมนี้เป็นที่พึ่งอุตส่าห์สวดบ่นสาธยายทุกเช้าค่ำ ย่อมห้ามเสียซึ่งภัยทั้งปวงอันจะเกิดขึ้นจากผีปีศาจ หมู่พยัคฆะงูใหญ่น้อย และพญาเสนาอำมาตย์ทั้งหลาย

 

 

ยกเว้นการตายตามปกติจะไม่ตายด้วยอกาลมรณะ เทวดาท่านพึงสมาทานศีลให้หมดจด ประพฤติธรรมให้สุจริตด้วยอานุภาพแห่งศีลและสุจริตธรรม เทวดาท่านจงมีความสุขในกาลทุกเมื่อผู้ใดได้เขียนไว้ก็ดีได้ฟังก็ดี ได้สวดมนต์ภาวนาอยู่ทุกวันก็ดีจะมีอายุยืน ดูกรเทวดาทั้งหลายท่านจงมีความสุขเถิด

 

ข้อมูลจากหนังสือ สวดเป็นเห็นผลทันตา สำนักพิมพ์ Amarin Dhamma

สั่งซื้อออนไลน์ คลิก


บทความน่าสนใจ

คาถามหาเมตตาใหญ่ แผ่เมตตาให้ไพศาลทั่วทั้ง 10 ทิศ

คาถาเดินทางไกล บทสวดมนต์ก่อนเดินทาง แคล้วคลาดปลอดภัย

เผยคาถาที่แม่ชีสวดให้ผีพิกุลในละครเรื่อง ปี่แก้วนางหงส์ ที่แท้คือคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ดู่

คาถา ระงับความโกรธรวดเร็ว แบบ 4G โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

“คาถาเรียกความผอม…!” สูตรลดความอ้วน จากพระพุทธเจ้า

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.