พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า

อานิสงส์แห่งการบูชา พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า

อานิสงส์แห่งการบูชา พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงเวสาลี เพื่อสร้างความสุขสงบให้เกิดขึ้นในดินแดนนั้น พุทธานุภาพได้บังเกิดขึ้น ทำให้ชนทั้งหลายที่พบเห็นต่างสงสัยในปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า เป็นเพราะอานิสงส์แห่งการบูชา พระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่พระองค์สร้างไว้ในอดีตชาติ

หลังจากพระพุทธเจ้าได้แสดงรัตนสูตร และโปรดให้พระอานนท์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลี ทำให้อมนุษย์ที่เข้ามาในกรุงเวสาลีพากันหนีออกไปจนหมด ทำให้กรุงเวสาลีกลับมาสงบสุขอีกครั้งด้วยพุทธบารมี ในขณะที่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุบิณฑบาตอยู่ในกรุงเวสาลี ปรากฏว่าเทพพรหมบนท้องฟ้า พญานาคในแม่น้ำคงคาต่างสักการะพระองค์ด้วยดอกไม้ ทิวธง และฉัตรอย่างตระการตา พระราชาทั้งหลายต่างเกลี่ยผืนทรายให้เรียบเสมอกัน และตกแต่งพื้นทรายนั้นด้วยดอกไม้นานาพันธุ์

ชนทั้งหลายคิดว่านี่คือพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้า แต่พระองค์กลับตรัสว่า เป็นอานิสงส์ที่พระองค์ได้ทำไว้ในอดีตชาติ ครั้งอดีตนานมาในเมืองตักกศิลา พระองค์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ผู้หนึ่งมีชื่อว่า “สังขะ” นิยมเรียกกันว่า “สังขพราหมณ์” มีบุตรชายเป็นหนุ่มรูปงาม มีชื่อนามไพเราะว่า “สุสิมะ” ใครต่างเรียกหนุ่มน้อยคนนี้ว่า “สุสิมมาณพ

เมื่อสุสิมมาณพอายุได้ 16 ปี ก็ขออนุญาตบิดาไปเรียนมนต์ที่กรุงพาราณสี บิดาจึงแนะนำให้บุตรชายไปเรียนกับสหายเก่าของตน จากนั้นหนุ่มน้อยก็ออกเดินทางไปสู่สำนักแห่งสหายของบิดาที่กรุงพาราณสี เจ้าสำนักรับมาณพน้อยไว้ทันทีเพราะเป็นลูกชายของสหายเก่าแก่

เจ้าสำนักถ่ายทอดวิชามนต์จนหมดไส้หมดพุงแก่ แต่หนุ่มน้อยกลับยังอยากเรียนรู้อีก เจ้าสำนักจึงแนะนำให้ไปเรียนกับเหล่าฤษีในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แต่ทว่าในป่าแห่งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าประทับอยู่ ชายหนุ่มไม่ทราบจึงฝากตนเป็นศิษย์กับพระปัจเจกพุทธเจ้า ปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าได้บวชให้กับมาณพ ไม่นานนักมาณพก็ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ต่อมาก็ดับขันธปรินิพพาน ชาวเมืองพาราณสีนำพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์

สังขพราหมณ์เห็นว่าบุตรชายหายไปนานมากแล้ว ไม่กลับมาบ้านเลย จึงเดินทางมาตามหากรุงพาราณสี จึงถามผู้คนไปทั่วว่ามีใครรู้จักบุตรของตนบ้างไหม ชาวเมืองรู้จักมาณพน้อยผู้นี้ดี เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงเล่าความจริงให้สังขพราหมณ์ทราบว่าบุตรชายของเขาได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า และได้ปรินิพพานไปแล้ว ตอนนั้นพระธาตุได้ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์

สังขพราหมณ์มุ่งไปที่พระเจดีย์ ได้ทำความสะอาดพื้นทรายด้วยมือทั้งสองข้าง ถอนหญ้าที่ขึ้น และนำทรายมาเทบนลานพระเจดีย์ ตกแต่งพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ป่า ประดับตกแต่งด้วยธง แผ่นผ้าสาฎก และฉัตรอย่างงดาม

สิ่งที่สังขพราหมณ์ได้ทำต่อพระเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระธาตุพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรชายของเขา ไม่ต่างจากการบูชาพระธาตุนั้นเลย ได้ส่งผลานิสงส์ให้พระสมณโคดมพุทธเจ้าในพระชาตินี้ ได้มีพุทธานุภาพกว้างไกลจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรดามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

 

ที่มา อรรถกถา คาถาธรรมบท เรื่องบุรพกรรมของพระองค์

ภาพ www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พระธาตุ ต่าง ๆ เป็นของแท้ที่ควรแก่การ สักการบูชา หรือไม่

พระธาตุกลางน้ำ สำคัญอย่างไรจึงเป็น จุดลอยอังคาร หลวงพ่อคูณ 

ค้นพบ อิสระทางจิตใจ ท่ามกลางธรรมชาติ ณ วัดพระธาตุดอยกองข้าว

พระปัจเจกพุทธเจ้า : พระพุทธเจ้าผู้สอนให้สาวกเข้าสู่ พระนิพพาน ไม่ได้

วิบากกรรม ของ เปรตปากเท่ารูเข็ม