โรคทางกาย

โรคทางกายเกิดขึ้นเพราะจิตที่พิรุธ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

โรคทางกาย เกิดขึ้นเพราะจิตที่พิรุธ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

ทีนี้ก็จะต้องดูต่อไปว่า ที่พูดมาแล้วตั้งยืดยาวนี่ มันเป็นเรื่องทางจิตทั้งนั้น จะดูคล้าย ๆ กับว่าเป็นเรื่องโรคทางจิตไปเสียหมด แล้วมันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันไม่มีทางพูดอย่างอื่นหรอก เพราะ โรคทางกาย มันรู้ได้ทางจิต โรคทางกายเกิดขึ้นมันเจ็บป่วยที่จิต เพราะนั้นก็เป็นโรคที่เนื่องอยู่กับจิตน่ะ แต่ว่ามันยังมีความลับอะไรอีกอย่างหนึ่งว่า

ไอ้โรคทางกายนี่มันขึ้นอยู่กับจิต หรือว่าโรคอะไรก็ตามใจ มันขึ้นอยู่กับจิต มันใน 2 ความหมาย ทว่าไม่มีจิตก็ไม่รู้สึกต่อโรคนี้อย่างหนึ่ง เพราะนั้นไอ้โรคมันรู้สึกขึ้นมาเพราะมีจิต เพราะนั้นจึงต้องเป็นโรคที่เนื่องจากจิต แต่ว่าที่ควรจะเห็นมากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือว่า ถ้าคนเรามีจิตดีนะมันจะแทบจะไม่มีโรคทางกาย นี้ทุกคนคงไม่เชื่อ แต่อาตมายิ่งมองทุกวันแล้วก็ยิ่งเชื่อ

 

ภาพจาก www.pexels.com

 

ถ้ามีจิตถูกต้องแล้วก็โรคทางกายยากที่จะเกิด ให้มีสภาพจิตที่ถูกต้องโรคทางกายยากที่จะเกิด ไอ้โรคที่มันเนื่องกับระบบประสาทหรือจิตอยู่มาก ๆ นั้นเห็นชัดนะ เรามีสภาพจิตไม่ดีนี่ เราในไม่กี่เดือนนี่เราจะเป็นโรคกระเพาะพิรุธชำรุดนี่ เราจะเป็นโรคความดันสูง เป็นโรคนอนไม่หลับ ได้โอกาสหนึ่งก็เป็นโรคอัมพาต อย่างนี้เป็นต้น

เหล่านี้เป็นโรคทางกายทั้งนั้น แต่มูลรากแท้จริงมาจากโรคทางจิต คือมีจิตผิดสภาพปกติ หยุด หยุดไม่ได้ หยุดพักไม่ได้ มีความทรมานในทางจิตโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ เราจึงเป็นโรคชนิดโรคทางกายนี่เสียตั้ง 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว โรคความดันสูง โรคกระเพาะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ กระทั่งโรคประสาท กระทั่งโรควิกลจริต

 

ภาพจาก www.pexels.com

 

ทีนี้ไอ้โรคที่เรียกว่า Accident แท้ ๆ อุบัติเหตุแท้ ๆ เช่นว่าทำมีดบาดมือ ทำปืนลั่นใส่ตัวเองอย่างนี้ มันก็มาจากจิตที่ไม่ปกติ หรือว่าเราไปเดินให้รถยนต์ทับอย่างนี้ก็เพราะความโง่ของเรา โดยวิธีไหนก็ตามนี่ มันมีมูลมาจากการที่จิตมันไม่ถูกต้อง

เราเดินหกล้มนี่มันก็เพราะว่าสภาพจิตมันไม่ถูกต้องเราจึงหกล้ม หรือเรากินอยู่ไม่ถูกเรื่องก็เพราะว่าสภาพจิตของมันไม่ฉลาดไม่ถูกต้อง เดี๋ยวมันก็จะหมดเข้าไปอีกตั้ง 50 เปอร์เซ็นต์อีกน่ะ ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์มันจะต้องตั้งต้นที่ความผิดพลาดของสิ่งที่เรียกว่าจิต

โรคทางกายล้วน ๆ ยากที่จะเกิดได้โดยไม่มีส่วนทางจิต เพราะว่าเมื่อสภาพทางจิตมันผิดปกติ ไอ้สภาพโลหิต การไหลเวียนของโลหิตก็ผิดสภาพปกติ เดี่ยวมันก็เป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะว่าโลหิตมันผิดสภาพปกติ แม้แต่เป็นเรื่องแผลผุพองก็ยังได้ ดูให้ดีว่าข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกอย่างมันเนื่องมาจากจิตนี่มันมีความจริงอยู่มากทีเดียว

 

ภาพจาก www.pexels.com

 

นี่พระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ทางจิตท่านพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งหาว่าท่านเอาเปรียบ ควรจะมองดูว่าท่านพูดโดยความจริง หรือโดยข้อเท็จจริง ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามอำนาจของจิต สังขารทั้งปวง ธรรมทั้งปวงเป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิต บางอย่างเห็นง่ายมาก แต่บางอย่างมันลึกเหลือเกินมองไม่ค่อยเห็น แล้วคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อ 

ทีนี้ก็ไปมีความคิดเป็นโรคทางวิญญาณขึ้นมา คือไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไปคิดเอาเองว่า โอ้ย มันไม่ใช่จิตมันเป็นวัตถุ แก้ไขที่วัตถุให้ถูกต้อง ก็เลยมุ่งมั่นแต่จะแก้ไขแต่ทางวัตถุให้สบายถูกต้องนี่ไอ้ Materialism มันก็เกิดขึ้นมาสูงสุดเป็นไอ้ลัทธิ ไอ้ Dialectics Materialism มีเหตุผลที่จะแสดงทุกอย่างทุกทางว่า ทุกอย่างเป็นเรื่องวัตถุล้วน ๆ เป็นเรื่องของกายล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับจิต ก็ได้เป็นเรื่องคอมมิวนิสต์ทางวิญญาณ แม้ว่าทางเนื้อทางเนื้อทางตัวไม่เป็นคอมมิวนิสต์ แต่เป็นคอมมิวนิสต์เต็มที่ในทางวิญญาณ เพราะมองเห็นแต่ว่าอะไร ๆ มันเนื่องอยู่ที่วัตถุหรือร่างกาย

 

ที่มา : ผู้เยียวยา สัตว์โลกทั้งปวง ธรรมบรรยาย โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

ความโกรธมีเสน่ห์ เพราะเป็นความอร่อยของคนโง่ : ท่านพุทธทาสภิกขุ

สูตรยาระงับสรรพทุกข์ สร้างสรรค์สูตรโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ปัญหามีทั้งแก้ไขได้และแก้ไม่ได้ ธรรมะโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

ยิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนา โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

สุญญตาทาน : ทานแห่งความว่างที่ไม่ต้องมีผู้ให้และผู้รับ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.