รักอย่างไร

รักอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์ ธรรมะเติมใจจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

รักอย่างไร ไม่ให้เป็นทุกข์ ธรรมะเติมใจจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ไม่มีใครอยากทุกข์เพราะความรัก แต่จะทำอย่างไรไม่ให้ความรักเป็นทุกข์ รักอย่างไร ไม่ให้เป็นทุกข์ ต้องเป็นความรักแบบไหนกัน ธรรมะจากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตอาจช่วยเติมเติมหัวใจของคุณได้ไม่มากก็น้อย

ถ้าจะพูดเรื่องความรักก็ต้องเริ่มต้นจากรักตัวเองให้เป็น ไม่มีอะไรมีค่าเท่ากับชีวิต เมื่อคุณรู้ว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด คุณก็ต้องรักสิ่งที่มีค่าที่สุด จะใช้ชีวิตอย่างไร อย่างรักตัวเอง ไม่เบียดเบียน ถ้าเราเริ่มต้นได้จากการรักตัวเอง อย่างเคารพสิ่งที่ดีที่สุด เราก็ไม่ใช้ชีวิตชุ่ย ไม่ใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนคนอื่นซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นความโก้ เป็นความรักที่โก้มาก

ตลอด 2600 ปี เราก็ได้รับการเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความรักต่อครอบครัว แต่ไม่รักแค่เพียงเป็นพระมเหสี หรือเป็นพระราหุลคือลูกของพระองค์เท่านั้น หรือไม่รักพระเจ้าสุทโธทนะแค่เพียงเป็นพระบิดาของพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์คิดว่าถ้าพระองค์จะรักได้มากกว่าที่รักครอบครัวตัวเองคือรักมนุษยชาติ หมายความว่า ถ้าเรารักสิ่งที่เรารัก เราต้องทำให้สังคมของคนที่รักปลอดภัย

พระองค์จึงพัฒนาความรักของพระองค์อยู่เหนือเงื่อนไขของการเข้าไปครอบครอง เมื่อพระองค์ไม่มองว่า ความรักต้องเข้าไปครอบครอง พระองค์ก็ต้องศึกษาว่า รักอย่างไรให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์ ความรักที่มีต่อมวลมนุษยชาติที่พระองค์ได้ค้นคว้าอยู่ใน 6 ปี ก็ทำให้พระองค์กลับไปรักครอบครัวได้ ไม่ว่าจะมีสมมติฐานตอนนั้นเป็นพระสวามี เป็นพระโอรส หรือเป็นพระบิดา บทบาทสมมตินั้นถูกรับใช้ด้วยความรักของพระองค์ที่ไม่มีเงื่อนไข รักมนุษยชาติ มนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกัน

พระองค์ได้พิสูจน์ว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นความรักพ้นจากความทุกข์ ถือว่าเป็นความรักที่มันไม่ตายทั้งเป็น ความรักชนิดนี้เราก็เอากลับมาท้าทายในคนรุ่นเรา ถ้าคนรุ่นเรารู้สึกได้ว่าความรักเป็นสิ่งที่งดงาม ความรักไม่ใช่เซ็กส์ ความรักไม่ใช่การเสพสิ่งที่มันต้องได้ดั่งใจ เราก็จะกลายเป็นคนที่ยังมีความรัก หลายคนบอกว่า พระองค์รับสั่งว่ามีรักที่ไหนที่นั่นมีทุกข์ ที่จริงมันมีคำหนึ่ง ถ้ารักไม่เป็นจะเป็นทุกข์ แต่ถ้ารักอย่างมีสติปัญญา มันอยู่เหนือเงื่อนไขของความทุกข์ แล้วมันรักได้มากกว่าการเป็นของฉัน

การเข้าไปครอบครองดั่งใจฉัน แม้สิ่งนั่นไม่เป็นดั่งใจฉัน  แต่เรายังมีความสุขที่จะรัก อย่างนี้พ่อแม่ต้องเป็นกับลูกด้วย เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าลูกไม่เป็นดั่งใจ พ่อแม่ทุกข์ใจ แล้วใครจะช่วยลูก ความรักมันมีมากมายเลย แต่คุณแม่อยากแตะไปถึงความรักของเจ้าชายสิทธัตถะที่มีต่อพระราหุลต่อพระนางพิมพา เพราะเราถูกถามมากเลยว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ชายที่ไม่รักครอบครัวหรือเปล่า จริง ๆ แล้วรักยิ่งกว่ารักอีก แต่รักอย่างไรไม่ครอบครอง และก็ช่วยให้พระราหุลเป็นพระอรหันต์ได้ ช่วยพระนางพิมพาให้เป็นพระอรหันต์ได้ คือความรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นความรักศักดิ์สิทธิ์ ความรักต้องศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าจิตของคนที่รัก ต้องไม่ขุ่นมัว สิ่งเหล่านี้ถามว่าเราฝึกกันได้ไหม ตอนนี้ต้องรีบฝึกเรื่องนี้ เพราะว่ามันเริ่มสตาร์ทจากการรักตัวเองให้เป็น

 

ถอดความจาก สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน “รักอย่างไรให้เป็นสุข โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ภาพ :  www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ใช้ตัวตน เพื่อลดตัวตน ธรรมะดี ๆ โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ลูกไม่ใช่นักแสดง คุณไม่ใช่ผู้กำกับ การบังคับจึงไม่ใช่ทางออก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เมื่อวันที่ “ความรัก” กลายเป็น “ความร้อน” บทความดีๆ จากแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ความตาย แบบฝึกหัดชิ้นสำคัญของชีวิต บทความจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

“ภรรยาใหม่หาไม่ยาก” บทความสำหรับใครที่กำลัง เบื่อคนรัก โดย แม่ชีศันสนีย์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.