หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด – หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ในที่สุด มันก็ถึงที่สุด – หลักคิดโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

อะไร  มา  แล้วก็  ไป

ถ้าปล่อยให้  อะไร  ผ่าน  ก็ผ่าน  อะไร  ได้

แต่ถ้าไม่ปล่อยให้  อะไรผ่าน

เราก็ผ่าน  อะไร  ไม่ได้

~ ค ว า ม ว่ า ง ~

มีอยู่ตลอด  มีอย่างถาวร  เสถียร

ไม่เคยเกิด  ไม่เคยดับ

ความปรากฏ  มีเพียงชั่วคราว

ความมี  มีเพียงชั่วคราว

ความไม่ปรากฏ  มีอยู่ตลอด

ความไม่มี  มีอย่างถาวร

ในใจเราก็เหมือนกัน

ใจ  ว่าง ~ น่ะ  มีอยู่แล้ว

ส่วนความสุข  ความทุกข์  จรมาเป็นขณะ ๆ

แล้วมันก็ผ่านไป

ถ้าเราเป็นเพียง “ผู้รู้  ผู้ดู”

อะไร  ก็เป็นเพียงทางผ่าน

จึงจะสามารถ  ผ่าน  อะไร

“เพียงแค่  รู้“

นิพพานธาตุ  ไม่เคยหายไปไหน

.

## พระอาจารย์นวลจันทร์  กิตติปัญโญ ##

โอวาทปิดคอร์ส “เพียงแค่รู้”

@ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศูนย์ ๑

๑๓ กันยายน ๒๕๕๖


ที่มา: นิตยสาร SECRET

Photo by Claus Grünstäudl on Unsplash


บทความน่าสนใจ

เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีพลัง เคล็ดลับดูแลชีวิตจิตใจ โดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ไม่นอกใจ นายแน่มาก! เรื่องเล่าเมื่อบวช ของ พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดีดูดดี ข้อคิดพลิกชีวิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทำงานด้วย จิตว่าง ทำอย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีคำตอบ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.