การเดินจงกรม

อานิสงส์แห่งการเดินจงกรม มหัศจรรย์แห่งการเดินโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

อานิสงส์แห่ง การเดินจงกรม มหัศจรรย์แห่งการเดินโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

การเดินจงกรม เป็นวิธีการปฏิบัติและการเจริญสติอย่างหนึ่งตามแนวทางของสติปัฏฐาน 4 ถ้าเราได้ทำความเข้าใจในการเดินจงกรมแล้ว ว่าเดินแล้วมีประโยชน์อย่างไร ก็จะทำให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเกิดกำลังใจในการที่จะเดิน มาพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมเป็นวิธีการเจริญสติชนิดหนึ่ง การเจริญสติก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรม จุดมุ่งหมายของการเจริญสติคือเราต้องการให้มีสติว่องไว เมื่อสติว่องไวก็จะสามารถตามรู้ทันใจ ความรู้สึก ความนึกคิดของตนเอง พอเราตามความคิดทัน จิตของเราที่เคยวุ่นวายมันก็จะลดความวุ่นวายลง

อานุภาพของการดูตามจิตตัวเองทัน มันมีอานุภาพมาก สามารถที่จะเข้าไปหยุด ยุติความรู้สึกที่เลวร้ายให้มันหยุดลงได้ทันที ในปัจจุบันทันทีเลยถ้าเรารู้ทัน ความรู้สึกเลวร้ายมันเป็นอย่างไร คือความรู้สึกเลวร้าย ความรู้สึกเสียใจ ความรู้สึกไม่สบายใจ ความรู้สึกคับแค้นใจ ความรู้สึกเป็นทุกข์ใจ ความรู้สึกระทมขมขื่น ถ้าเรามองความรู้สึกนั้นได้ มองความรู้สึกนั้นทัน แล้วเห็นความรู้สึกนั้นได้ อานุภาพของการเข้าไปมองทัน มองเห็น มันจะหยุดความรู้สึกนั้นให้หยุดลงทันที พอเรามองใจที่กำลังทุกข์ ใจมันโดนพรากออกจากการไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ ถ้าเรากำลังคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งและเราทุกข์เพราะเขา เรามองใจที่กำลังทุกข์ก็จะหยุดคิดถึงคนนั้นทันที พอหยุดคิดถึงคน ๆ นั้นแล้วมันก็จะหยุดทุกข์ทันที

อานุภาพของการตามดูใจทัน ถ้าตามดูใจได้ทุกความรู้สึกเลย แบบนี้เป็นพระอรหันต์เลยนะ คือพระอรหันต์เป็นอย่างไร พระอรหันต์จะมีสติสมบูรณ์ สติสมบูรณ์คือท่านจะไม่หลงลืม เมื่อใจคิดท่านก็รู้ทัน มีความรู้สึกท่านก็รู้ทัน พอท่านเห็นความรู้ทัน และเห็นตามความเป็นจริง พอเราไปเห็นความรู้ทันก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงอีก เห็นความรู้สึกเกิด และมันไม่ได้ตั้งอยู่นาน เกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วดับไป ดับไปอีกนึงแล้วก็เกิดใหม่อีก ดับไปอีกนึงแล้วก็เกิดใหม่อีก เกิดอีกก็จะดับอีก พอไปตามเห็นความรู้สึกก็จะเห็นการเกิดการดับตรงนี้ ใจจะหยุด ใจจะวาง ใจจะเฉยทันที เมื่อใจหยุด ใจวาง ใจเฉยเมื่อไร ใจก็จะไม่เป็นทุกข์

อานิสงส์ของการเดินจงกรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 5 ประการ หนึ่ง ทำให้เป็นผู้อดทน อดทนต่อการเดินทาง คนที่ชอบเดินทางไปไหนมาไหนก็จะเดินทางได้สะดวกสบาย สมัยก่อนเขาเดินทางกันด้วยเท้า พระพุทธเจ้าของเราเดินทางวันละ 16 กิโลเมตร โดยเฉลี่ยในยามปกติ ในยามที่พิเศษหน่อยจะเดินทางไปไกลกว่านั้น ท่านแสดงเอาไว้ว่าการเดินจงกรมจะทำให้เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล เดินทางไกลก็จะไม่ปวด ไม่เมื่อย ไม่ล้า สอง เป็นผู้อดทนต่อการกระทำความเพียร ทำความเพียรไม่เบื่อ ไม่หน่าย มีความเพียรได้ตลอด ไม่ท้อ สาม ทำให้เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรง ทำให้โรคภัยไข้เจ็บน้อย เพราะการเดินจงกรมเป็นการออกกำลังกาย ที่เราเดินเป็นการออกกำลังกายอย่างพิเศษ สำหรับคนที่ปวดขา ปวดแข้ง ปวดตึง จะเห็นก่อนเลย เวลาที่เราก้าวเดินไปแล้วค่อย ๆ เคลื่อน เส้นมันจะถูกคลาย อาการปวดเลยหาย สี่ การเดินจงกรมนี้หลังจากรับประทานอาหาร เวลาเรารับประทานอาหาร ร่างกายของเราจะอึดอัด เมื่อเราไปเดินจงกรมอาหารก็จะย่อยง่าย ท่านบอกว่าการเดินจงกรมจะทำให้อาหารย่อยง่าย แล้วร่างกายของเราก็สบาย พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าการเดินจงกรมทำให้ไข้เจ็บน้อย เคยมีคนเป็นไมเกรนมาเดินแล้วก็หาย ห้า การเดินจงกรมทำให้สมาธิตั้งมั่นอยู่นาน เมื่อเราเดินจงกรมแล้วเห็นชัดเจนในการก้าว ในการเคลื่อนไหวสัก 3 วัน จิตจะไม่หลุด จะก้าวทัน เคลื่อนทัน ท่านบอกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งก็จะหลุด สมาธิเกิดจากการนอนก็จะหลุด แต่สมาธิจากการเดิน ไม่ว่าจะนั่ง หรือนอนต่อสมาธิก็ยังอยู่ นั้นการเดินจงกรมจึงทำให้สมาธิตั้งมั่นอยู่ได้นาน

 

ถอดความ : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู | พระอาจารย์มานพ อุปสโม – อานิสงส์ของการเดินจงกรม

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : พระอาจารย์มานพ อุปสโม ตอบปัญหาเกี่ยวกับ การปฏิบัติธรรม

มองใจให้ถูก ใจจึงจะดับทุกข์ได้ ธรรมะโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ปวดกาย แต่ไม่ปวดใจ ธรรมะให้ใจวางเฉย โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

วิธีสังเกตลมหายใจ โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

จงเห็นทุกข์แต่อย่าเป็นทุกข์ ธรรมะโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.