เห็นธรรมในธรรม

การเห็นธรรมในธรรมเป็นอย่างไร ธรรมะเข้าใจธรรมชาติจาก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

การ เห็นธรรมในธรรม เป็นอย่างไร ธรรมะเข้าใจธรรมชาติจาก หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

เราอาจเคยได้ยินคำว่า ” เห็นธรรมในธรรม ” ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ในขั้นที่ 4 คือ “ธัมมานุปัสสนา” อยากชวนทุกท่านมาทำความเข้าใจการเห็นธรรมในธรรม เพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 มากยิ่งขึ้น โดยหลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก

การเห็นธรรมในธรรมว่าธรรมนี้เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา เป็นสัญญตา ว่างจากตัวตน นี่มีแต่ว่างทั้งนั้นเลย ทีนี้เราจะเห็นว่า คน ๆ หนึ่ง มีธาตุสี่ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ และธาตุลม ตายแล้วไปไหน ดินก็กลับไปสู่ดิน อย่างเราเห็นเวลาตายแล้ว แล้วเป็น ๆ ทำไมเราไม่เห็น ที่เรากินอาหารเข้าไปมันดินทั้งนั้นแหละ มันเกิดมาจากดิน แล้วมันตายลงไปกลายเป็นดิน เหงื่อไคลอะไรที่มันออกไปก็เป็นดินทั้งนั้น เรามองไม่เห็น ทั้งที่จริง เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นดิน ที่เป็นน้ำเข้าไปก็ออกมาเป็นน้ำ ออกซิเจน คาร์บอน มันเข้าไปออกมา นี่มันเป็นลม แล้วก็เป็นความร้อนสำหรับที่จะเข้าไปเผาอาหาร ทำให้ร่างกายให้อบอุ่น นี่มันไปตามกฎของธรรมชาติทั้งนั้น ดิน น้ำ ลม ไฟ แต่ว่าจิตไปไหน จิตนี้ไปไหน

ทีนี้ถ้าเราฝึกจิต เราเห็นจิต นี่จิตเป็นอะไร เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือธรรมะ ธรรมะก็คือธรรมชาติ ฉะนั้นจิตเป็นธรรมชาติ ที่ว่างจากตัวตน เพราะความว่างมันมีอยู่ก่อนอะไรทั้งหมด มีก่อนดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาว จักรวาล มันมีอยู่ก่อนทั้งหมด ความว่าง มีสติปัญญาอยู่ในความว่างนั้น เราก็ต้องเติมเต็มสติปัญญา บรรจุให้เพิ่มขึ้น ๆ ๆ เวลาเห็นว่างเอาไว้ อย่าไปเกลียด อย่าไปชอบ ว่าง ๆ ๆ ๆ เวลาได้ยิน ได้กลิ่น ลิ้มรส สัมผัส อารมณ์ ที่นั่งหรืออะไร นั่งเฉย ๆ จะออกมาว่าง ฉะนั้นเราอยู่กับว่าง อยู่กับตัวว่าง

 

ถอดความ : สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน หลวงพ่อเอี้ยน วิโนทโก วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 (1/2)

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

พุทธรักขิต นกแขกเต้าเจริญสติปัฏฐาน

สติปัฏฐาน 4 กำหนดรู้ด้วยการบริกรรม พองหนอ ยุบหนอ

ถอดรหัส สติปัฏฐาน4 จากคำสอนที่ครูบาอาจารย์ฝากไว้

อานิสงส์แห่งการเดินจงกรม มหัศจรรย์แห่งการเดินโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

การอยู่กับปัจจุบันขณะคืออะไร ธรรมะปลุกสติจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.