ทุกข์ดับความทุกข์

ใช้ทุกข์ดับความทุกข์ได้อย่างไร โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ใช้ ทุกข์ดับความทุกข์ ได้อย่างไร โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ใช้ ทุกข์ดับความทุกข์ หมายถึง เราดับทุกข์ทางใจ ทุกข์ทางใจคือใจของเราที่กำลังเดือดร้อน ที่กำลังเป็นทุกข์ กำลังร้อนรุ่ม หรือกำลังเศร้าโศกเสียใจอะไรอย่างนี้ ในความหมายของคำว่าทุกข์ คือความไม่สบายทางกายและทางใจ ที่บอกว่าใช้ทุกข์ดับทุกข์ หมายถึงใช้ทุกข์เป็นอุปกรณ์ในการที่จะดับทุกข์ ทุกข์ในที่นี้คือทุกข์ใจ

ทุกข์ใจคือความไม่สบายทางใจ ความเดือดร้อนทางใจ ความเศร้าโศกเสียใจ ความคับแค้นใจ ทุกข์เหล่านี้เราสามารถที่จะดับได้ เราสามารถที่จะขจัดได้ ทุกข์จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างไร เวลาใจของคนเราในยามเป็นทุกข์ ใจของเรากำลังดำดิ่ง ใจของเรากำลังคิดถึงการพลัดพราก การจากไปของสิ่งอันเป็นที่รัก ที่ชอบใจ เราต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง สิ่งที่เราหวงแหน สิ่งของอันเป็นที่รักที่ชอบใจของเรามันอันตรธานไปหมด หรือสูญหายไปอย่างนี้

ใจของปุถุชนคนเราก็ย่อมทุกข์เป็นธรรมดา แล้วใจของเราที่กำลังเป็นทุกข์นี้นี่แหละ เราสามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์ในการดับทุกข์ เอาใจมาเป็นอุปกรณ์ในการดับทุกข์ได้อย่างไรก็คือเอาใจที่กำลังเป็นทุกข์ มาดูให้รู้จัก คือเรามองเข้าไปในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ทันทีนั้น มองเข้าไปในใจของเราที่กำลังเป็นทุกข์ มองเข้าไปในใจของเราที่กำลังเดือดร้อน มองเข้าไปในใจของเราที่กำลังร้อนรุ่ม มองเข้าไปในใจของเราที่กำลังคับแค้น กำลังขัดเคือง กำลังขุ่นข้อง มัวหมอง มองเข้าไปในความรู้สึกตรงนี้นี่แหละ

ขณะที่เรามองเข้าไปในความรู้สึกตรงนี้จะทำให้ใจของเราหยุดคิด ที่เราเป็นทุกข์มันเกิดจากการคิด คิดเวลาใดก็ทุกข์ใจเวลานั้นคิดบ่อย ๆ ก็ทุกข์บ่อย ๆ คิดถึงตลอดก็ทุกข์ตลอด ถ้าเราหยุดคิดได้ ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ สาเหตุก็คือเราไปใส่ใจในเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ อย่างคน ๆ หนึ่ง เรารัก เราพอใจ เราชอบใจอยู่ อยู่ต่อมาเขาก็จากเราไป เราก็คิดถึงเขาว่าเขาจากเราไปแล้ว คิดถึงเขาว่าเขาจากเราไปแล้ว จะทำให้ใจของเราโหยหา ทำให้ใจของเราเศร้าโศก ทำให้ใจของเราเป็นทุกข์ เมื่อใจเป็นทุกข์ ทุกข์เกิดจากการคิดถึงคนที่เรารัก

พอเราย้อนกลับมามองใจที่กำลังเป็นทุกข์ ขณะมองใจที่เรากำลังเป็นทุกข์ ขณะนั้นไม่ได้มองคนที่ที่เราโหยหา พอเราไม่ไปมองคนที่เราโหยหา มามองใจที่กำลังเป็นทุกข์ ความทุกข์ที่มันจะเกิดต่อ ตามมามันก็หยุด แล้วความทุกข์เก่ามันก็ดับ ความทุกข์มันมีเกิดมีดับ ความทุกข์เป็นเพียงความรู้สึกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นแล้วดับไป เกิดขึ้นแล้วดับไป เป็นไปตามกฎของธรรมดา คราวนี้ถ้าเราสามารถมองใจทันตรงนี้ สามารถแก้ไขปัญหาใจได้จริง ๆ ปัญหาใจของเราจะหมดไป ปัญหาใจของเราจะไม่มีเลย ปัญหาใจของเราจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเรามอง มองเข้าไปในใจของตัวเราได้ฉะนั้นจึงใช้คำว่าใช้ทุกข์ดับทุกข์ ใช้ทุกข์ดับทุกข์อันนี้ก็คือเอาใจที่กำลังเป็นทุกข์ มาเป็นอุปกรณ์ให้เราได้ใส่ใจ

พอเราเข้าไปใส่ใจ ใจของตัวเราที่กำลังเป็นทุกข์ก็ทำให้เราทิ้ง หยุดคิดถึงเรื่องหรือสิ่งที่ทำให้เราต้องเดือดร้อนใจ ต้องเป็นทุกข์ เป็นการใช้ทุกข์ดับทุกข์ แล้วก็ดับได้โดยฉับพลันทันทีในทางใจ

 

ถอดความสุขทุกวัน7วัน7กูรู ตอน ใช้ ทุกข์ ดับ ทุกข์ ได้หรือไม่ โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม 18 เม.ย. 60

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ 

ด.ญ.วัย 14 ปี ประสบอุบัติเหตุสมองตาย บริจาคอวัยวะช่วยชีวิตได้อีก 5 คน

ฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออก ธรรมะตื่นรู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร 

Hope Is Vital… สิ่งที่เอดส์ฆ่าไม่ตาย…

ชีวิตคือความตาย ธรรมะโดย หลวงพ่อโพธินันทะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.