กิจกรรมบรรยายธรรม

Secret จัดกิจกรรมบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Secret จัดกิจกรรมบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

นิตยสาร Secret ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีกิจกรรมบรรยายธรรมดีๆ ฟรีตลอดงานมาฝากนะคะ

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายธรรมและกิจกรรมสนทนาถามตอบปัญหาในชีวิต ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ ห้อง convention Hall


บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตลิ่งชัน

สามารถลงทะเบียนหน้างาน ณ ห้อง convention Hall

 

สามารถลงทะเบียนหน้างาน ณ ห้อง convention Hall

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4029 หรือ 4842 คะ

แล้วเจอกันนะคะ!


แก่นธรรม ก็คือแก่นธรรมนะ – บทความจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

น้ำก็คือน้ำ

แต่ถ้าบรรจุภัณฑ์เหมือนกันทั้งโลก แล้วคนบางชุมชน บางประเทศที่ไม่ชอบรูปทรงแบบนี้ล่ะ

อาจพลอยทำให้ไม่ดื่มน้ำเลยก็ได้นะ

บางคนกลับคิดว่า น้ำมันเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไมโง่จัง ทำไมไม่ดื่ม

ก็มันรับไม่ได้กับบรรจุภัณฑ์น่ะ

แต่ถ้าเรารู้ดีว่าน้ำเป็นสิ่งดี มีประโยชน์และต้องการให้เขาได้ดื่มน้ำจริง ๆ

ปรับเปลี่ยนได้ไหมล่ะ

แค่เปลี่ยนขวด เปลี่ยนวิธีนำเสนอ

เช่น เรื่องมรรคมีองค์ 8 บางคนท่องก็ไม่ได้ จำก็ไม่ได้ มันยากไปหมด ไม่รู้จะเริ่มยังไง

แล้วจะปฏิบัติได้ไหมล่ะ

จึงจำเป็นต้องมีการปรุง วิธีการนำเสนอในบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป

แต่มิได้เปลี่ยนเพื่อการประโลมโลก ลุ่มหลง ประมาทมัวเมา

เจตนาเป็นเพียงเพื่อการส่งธรรม

“ข้างใน” จึงยังคงไว้ซึ่งแก่นธรรมแท้ ๆ

เรื่องแบบนี้ต้องพิสูจน์

เมื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้ว ไม่ต้องไปเชื่อใคร

เมื่อพิสูจน์แล้วเราจะเข้าใจว่า

สิ่งนี้เป็นนามธรรมทางจิตวิญญาณล้วน ๆ

“รู้ได้ด้วยตนเอง”

 

ที่มา: คอลัมน์ Dhamma on the Move นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

สันติภาพ สันติสุข สันติธรรม โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

แก่นธรรม ก็คือแก่นธรรมนะ บทความจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ครองรัก ครองธรรม : 3 วิชารักในพุทธศาสนา โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.