สร้างวัคซีนให้จิตใจ ณ วัดเขาสุกิม จันทบุรี

สร้างวัคซีนให้จิตใจ ณ วัดเขาสุกิมจันทบุรี

เขาสุกิม” เคยเป็นเพียงป่าดงดิบแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี กระทั่งพระวิสุทธิญาณเถรหรือหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโยเข้ามาพัฒนาจนปัจจุบันกลายเป็น วัดเขาสุกิม สถานปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงและรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี

หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ผู้ก่อตั้งและเจ้าอาวาสรูปแรกของ วัดเขาสุกิม เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยเป็นเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ที่วัดเนินดินแดง ต่อมาในปีพ.ศ. 2507 ท่านเดินทางมาที่ภูเขาสุกิมแล้วเห็นว่าสถานที่นี้ร่มรื่นมีป่าไม้และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ จึงกางกลดและจำพรรษา ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 พันโทสนิท คุณประนอมบูรณะคุณ และ คุณรัตนา เอกครพานิช ได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ 50 ตารางวา ให้หลวงปู่เพื่อสร้างวัด

ด้วยวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดและคำสอนที่เรียบง่ายของหลวงปู่ ทำให้ญาติโยมละแวกนั้นเกิดความศรัทธาและช่วยบริจาคทุนทรัพย์สร้างกุฏิกรรมฐานถวายพระสงฆ์ สามเณรรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาปฏิบัติธรรม จนปัจจุบันวัดเขาสุกิมมีเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้นับพันคน

หลวงปู่สมชายมรณภาพไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2548 วัดเขาสุกิมจึงจัดปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ พระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัด

พระอาจารย์ประสิทธิ์ อตุลธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม กล่าวว่าจุดประสงค์ที่หลวงปู่ก่อตั้งวัดก็เพื่อให้ให้ญาติโยมเข้ามาเรียนรู้ธรรมและฝึกจิตให้กล้าแข็ง

“จริง ๆ แล้วการเจริญภาวนาทำที่ใดก็ได้ ทำที่บ้านก็ได้ เพียงแต่บางครั้งสถานที่อาจไม่เอื้ออำนวย เมื่ออยู่บ้านอาจมีภารกิจให้ต้องสะสาง ทำให้ปฏิบัติธรรมได้ไม่เต็มที่ แต่หากมาที่วัด เรามีครูบาอาจารย์สั่งสอน มีสถานที่ร่มรื่นเงียบสงบ และมีกัลยาณมิตรปฏิบัติกันเป็นหมู่คณะ ก็จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปโดยสะดวก”

พระอาจารย์ประสิทธิ์กล่าวถึงข้อดีของการปฏิบัติธรรมไว้ว่า

“การเจริญภาวนาทำให้เรามีสติ สติเปรียบเสมือนวัคซีนป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่จิตใจ คอมพิวเตอร์มีโปรแกรมป้องกันไวรัสฉันใด ใจเราก็ต้องมีสติฉันนั้น เพราะหากเราไม่มีสติ เชื้อโรค นั่นคือกิเลส เช่น รัก โลภ โกรธ หลง จะเข้าจิตใจได้ง่าย เมื่อนั้นใจเราก็จะเป็นทุกข์”

เมื่อคนในสังคมมีธรรมะ มีศีลธรรมในจิตใจ ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณละในสิ่งที่เป็นโทษ เพียงเท่านี้สังคมก็สงบสุข

แนวทางการปฏิบัติ

สติปัฏฐาน 4 ภาวนาพุทโธ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

กิจวัตรปฏิบัติ 

วันแรกเวลา 12.00 น. คณะผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ลานเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี เพื่อร่วมพิธีเปิดงานและฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ 1 กัณฑ์ 19.00 น.สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนา วันรุ่งขึ้น4.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า 8.00 น. ตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ - สามเณร 10.00 น. รับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนตามอัธยาศัย 13.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระ 16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น 19.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนาจนถึงเวลา 24.00 น. วันถัดไปปฏิบัติเช่นเดิม

หมายเหตุ: การปฏิบัติธรรมที่วัดเขาสุกิม ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมชุดปฏิบัติธรรมมาเอง โดยใส่เสื้อสีขาวและผ้าถุงสีดำสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาปฏิบัติธรรมประจำปี สามารถเข้าปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาอื่น ๆ ได้เช่นกัน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมได้ที่ 0-3949-5243

นอกจากเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้ว วัดเขาสุกิมยังมีพิพิธภัณฑ์ของโบราณ ทั้งข้าวของเครื่องใช้เครื่องดนตรี เฟอร์นิเจอร์ หุ่นขี้ผึ้ง พระพุทธรูปโบราณ ฯลฯ จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย


วัดเขาสุกิม 

ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3949-5243 และ 08-6906-9770


บทความที่น่าสนใจ

ธรรมชาติ สอนธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดทุ่งไผ่

ย้อนรอย อยุธยา ชมโบสถ์พุทธกลิ่นอายฝรั่ง ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ปฏิบัติธรรมท่ามกลางความสงบและเรียบง่าย

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

วัดพระแก้ว เชียงราย พุทธศิลป์ล้านนา ตำนานพระแก้ว