มีสติ

Dhamma Daily: หากทำงาน แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

Dhamma Daily: หากทำงานอยู่ แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก อย่างนี้เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

ถาม: หากทำงานหรือทำอะไรอยู่ แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก อย่างนี้เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

ตอบ: เวลาทำงานก็ควรมีสติอยู่กับงานเป็นหลัก มิฉะนั้นจะทำงานผิดพลาด หรืองานออกมาไม่ได้คุณภาพที่ดี เวลาว่างจากงานค่อยมีสติอยู่ที่ลมหายใจ เพื่อให้จิตได้พัก ให้จิตตั้งมั่นสงบอยู่กับลมหายใจ

การมีสติหรือรับรู้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในสิ่งที่มากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หากสิ่งใดเด่นจะรับรู้สิ่งนั้นก็ได้ แต่เวลาทำงานก็ควรจะมีสติรู้อยู่กับงานเป็นหลัก งานจะได้ไม่ผิดพลาด

เวลาเดินก็ควรจะรู้กับการเดิน มิฉะนั้นจะเดินไปตกหลุมหรือชนตอ ขณะที่กำลังพูดก็ต้องรู้ตัวว่าพูดอะไร คำพูดนั้นเหมาะสมหรือไม่   เช่นเดียวกับขณะคิดก็ควรรู้ว่ากำลังคิดเรื่องอะไร ความคิดนั้นเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี

หากรู้ตัวว่าสิ่งที่กำลังคิด พูด ทำ เป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นโทษ ก็ควรระงับยับยั้งแก้ไขเสีย แต่หากสิ่งนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ควรทำต่อไป

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ: พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


ที่มา: นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์

Dhamma Daily: เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ

Dhamma Daily: พี่น้องไม่รักกัน อยู่ใกล้กันไม่ได้ เกิดจากกรรมอะไรคะ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรดีเมื่อต้องทำงานกับ คนที่เห็นแก่ตัว

Dhamma Daily : วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น สำหรับคนคิดมาก ฟุ้งซ่าน ท้อแท้ง่าย

Dhamma Daily: ผม โดนโกงเงิน แต่เห็นคนโกงยังอยู่ดีมีสุข เขาจะได้รับกรรมอย่างไร

Dhamma Daily : วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น สำหรับคนคิดมาก ฟุ้งซ่าน ท้อแท้ง่าย

Dhamma Daily : ชีวิตตกยาก ควรคิดอย่างไรให้ใจไม่ทุกข์ (มากไปกว่านี้)

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.