คนยึดถือความถูกต้อง

Dhamma Daily : เป็น คนยึดถือความถูกต้อง แต่กลับต้องทำงานกับบริษัทที่เอารัดเอาเปรียบตลอด ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : เป็น คนยึดถือความถูกต้อง แต่กลับต้องทำงานกับบริษัทที่เอารัดเอาเปรียบตลอด ทำอย่างไรดี

ถาม : ผมเป็น คนที่ยึดถือความถูกต้อง แต่กลับเจอแต่องค์กรที่ทำผิดกฎหมายแรงงาน เอาเปรียบพนักงาน ทำให้ผมเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย ล่าสุดเพิ่งไปสัมภาษณ์งานมาก็เจอกรณีเช่นนี้อีก ผมควรทำอย่างไรดีครับ

พระวิชิต ธมฺมชิโต ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : ต้องอนุโมทนาที่มีความมุ่งมั่นยึดความถูกต้องเป็นธรรมเป็นหลักในการทำงานและดำเนินชีวิต  สำหรับบางสายอาชีพไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะหางานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนที่ดำเนินไปอย่างถูกต้องไม่ผิดศีลธรรม ในขณะเดียวกันวิถีแห่งการเลี้ยงชีพอันบริสุทธิ์ไม่ว่าครู หมอ หรือแม้แต่พระ หากมีคนไม่ดีมีจิตฉ้อฉลเข้าไปปะปนแล้วก็ทำให้อาชีพนั้นเต็มไปด้วยการเอาเปรียบทุจริตอย่างมากมายได้

นับเป็นโชคดีที่เราเกิดในยุคสมัยที่เปิดโอกาสให้สร้างอาชีพของตนเองขึ้นได้ไม่ยากนัก การนำประสบการณ์ในอดีตมาเป็นพื้นฐานสร้างสัมมาชีพที่เหมาะกับเราขึ้นมาเอง แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นทางออกที่ดี เพราะนอกจากจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ ไม่เบียดเบียนผู้คนแล้ว ยังได้ร่วมสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้น ดึงดูดคนที่รักในความถูกต้องชอบธรรมให้เข้ามาร่วมงานหรือมาใช้บริการของเราได้ด้วย

Photo by Thought Catalog on Unsplash


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : เวลานั่งแท็กซี่ชอบให้เงินเกิน และ ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงผู้ที่ล่วงลับ ทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

หากทำงาน แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

ทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกแย่กับ คำวิพากษ์วิจารณ์

เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ

ทำอย่างไรดีเมื่อต้องทำงานกับ คนที่เห็นแก่ตัว

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.