ฆ่าตัวตาย

Dhamma Daily : มีปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ เครียดจนคิด ฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : มีปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ เครียดจนคิด ฆ่าตัวตาย ทำอย่างไรดี

ถาม : การเงินไม่ค่อยดี  ต้องจ่ายค่าเทอมลูกเทอมละหลายหมื่นบาท  ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  ค่าเช่าบ้าน  และอื่นๆ อีกมากมาย  คิดอยาก ฆ่าตัวตาย หลายรอบแล้วแต่พอนึกถึงหน้าลูกก็ทำไม่ลง  มีธรรมะข้อไหนช่วยได้บ้าง

ตอบ : พอเพียงก็เพียงพอ  คุณโยมจงใช้หัวใจเศรษฐีในการใช้ชีวิตประจำวัน  ได้แก่

หนึ่ง ขยันหา  คือ  หารายได้เพิ่มเติมและหางานเสริมทำ  จนเป็นงานปกติที่ต้องทำ  คนในครอบครัวควรช่วยหารายได้เพิ่มด้วย  ไม่ใช่ช่วยกันใช้  แต่ไม่ช่วยกันหา  เมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยกันพายให้ถึงฝั่งให้ได้  อย่าปล่อยให้ใครเป็นผู้พายเรือแต่เพียงผู้เดียว  จงช่วยกันพายเพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว

สอง  รักษาดี  คือ  ต่อให้เราหามาได้มากเท่าไร  แต่ไม่มีการรักษา ก็หมดทุกทางที่เข้ามาจงรักษาไว้ยามเจ็บป่วย  ยามฉุกเฉิน

สาม  มีกัลยาณมิตร คือ  มีมิตรที่ดี  ไม่พาไปในทางอบายมุข  ใช้ชีวิตที่มีแต่สติอยู่ตลอด  อย่ามีเพื่อนที่ชักชวนไปในทางไม่ดี  เสียเงินเสียทอง  หรือที่เรียกว่า  ปาปมิตร  ดั่งพุทธสุภาษิตกล่าวไว้ว่าปาปมิตฺโต  ปาปสโข  ปาปอาจารโคจโร  แปลว่า  มีมิตรเลวมีเพื่อนเลว  ย่อมมีมรรยาทและมีที่เที่ยวเลว

สี่  ใช้ชีวิตพอเพียง  คือ  จงอยู่อย่างพอเพียง  เหมือนนกน้อยทำรังแต่พอตัว  อยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์  อดทน  เข้มแข็ง  และสู้ชีวิตต่อไป

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash


บทความที่น่าสนใจ

Dhamma Daily : ในทางพระพุทธศาสนา คนเราสามารถ ชนะกรรม ได้หรือไม่ หากทำได้ต้องทำอย่างไร

Dhamma Daily : คุณยายดุ ชอบด่าทอต่อว่าลูกหลาน ควรทำอย่างไรดี

Dhamma Daily: พักอยู่คอนโดสูง ควร กรวดน้ำ อย่างไรดี เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่

Dhamma Daily: กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล จะถึงผู้รับได้จริง ๆ ไหม

Dhamma Daily: อยาก อุทิศผลของการปฏิบัติ ให้บิดาที่ล่วงลับไปแล้ว ต้องทำอย่างไร

Dhamma Daily : อยากใกล้ชิด แต่เขามีครอบครัวแล้ว ควรทำอย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.