โดย พระอาจารย์นวลจันทร์

ดีดูดดี – ข้อคิดพลิกชีวิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ดีดูดดี – ข้อคิดพลิกชีวิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ว่าวก็ลอยสูงได้ระดับหนึ่ง

นกกระจอกก็บินได้สูงระดับหนึ่ง

นกอินทรีก็บินสูงได้ระดับหนึ่ง

เครื่องบินเล็กก็บินสูงได้ระดับหนึ่ง

เครื่องบินพาณิชย์ก็บินสูงได้ระดับหนึ่ง

เครื่องบินรบ F-16 ก็บินสูงได้อีกระดับหนึ่ง

ทั้งหมดบินอยู่ในโลกเดียวกัน

แต่อยู่คนละระดับกัน

.

สิ่งใดอยู่ระดับเดียวกัน

แม้ไม่อยากเจอกันก็ยังได้เจอ

สิ่งใดอยู่คนละระดับกัน

แม้อยากเจอกันก็ไม่อาจได้เจอ

นกกระจอกแม้อยากเจอ F-16

ก็ไม่สามารถบินขึ้นไปเจอได้

.

ส่วน F-16 ยังไงก็บินเจอกันเองอยู่วันยังค่ํา

เพราะมันอยู่ในเพดานบินเดียวกันเช่นกัน

จิตของเราอยู่ในระดับใด

ก็จะนําพาเราไปเจอผู้ที่มีคุณภาพจิตในระดับเดียวกันในที่สุด

ไม่อยากเจอก็ต้องได้เจอ

.

วัดกันได้ที่คุณภาพของจิต คุณงามความดีภายใน

เน้นตรงนี้

ไม่ได้เน้นที่เรื่องภายนอก ทรัพย์สินเงินทองใด ๆ

.

ถ้าเราเจอแต่คนแย่ ๆ เข้ามาในชีวิต

ก็ไม่ต้องบอกว่าช่วงนั้น ๆ คลื่นจิตของเราเป็นแบบไหน

ให้กลับมาสํารวจที่ตนเอง

ถ้าเราอยากเจอคนที่ดี ก็ต้องถามว่า

แล้วจิตของเราดีพอแล้วหรือยัง

ถ้ายัง ก็พัฒนาที่ตัวเรา

ที่จิตใจของเรา

.

จนนกกระจอกกลายเป็น F-16 เมื่อไหร่

ก็จะเจอ F-16 ด้วยกันได้

ดีจึงดูดดี

คลื่นจิตที่ดีสงบ ร่มเย็น

ก็จะพาไปเจอในสิ่งเดียวกันได้

.

บทความ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ


ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Hudson Hintze on Unsplash


บทความน่าสนใจ

ทำงานด้วย จิตว่าง ทำอย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีคำตอบ

จุดตัดในสังสารวัฏ ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทุกข์ เพราะป่วย วิธีปรับความคิดให้พ้นโรค โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เสน่ห์มัดใจ สร้างได้ด้วยธรรม ธรรมะโดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.