Q : คุณแม่สูงอายุแล้ว แต่ยังหวงไม่ให้ดิฉันแต่งงาน

ถาม : ดิฉันต้องทําหน้าที่ดูแลคุณแม่สูงอายุ อีกทั้งคุณแม่ยังหวง ไม่ยอมให้คบใครจนไม่ได้แต่งงาน ดิฉันไม่ชอบทัศนคติและการกระทําของท่าน ถึงกับใช้วาจาตอบโต้คุณแม่ทุกวัน ดิฉันควรทําอย่างไรคะ

 
ธรรมะจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ :

ขอแนะนําให้บุตรเริ่มต้นวางจิตของตนเองเสียใหม่ ลองคิดว่าการดูแล บุพการีถือเป็นสิ่งมหากุศลที่สุดในชีวิต น้อยคนนักจะมีโอกาสเช่นเรา บุตรบางคนอาจทดแทนพระคุณพ่อแม่ได้เพียงการให้เงิน ไม่มีเวลาดูแลท่านในยาม
แก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยเลย
ส่วนการไม่ได้แต่งงาน หากมองอีกมุมหนึ่งถือเป็นเรื่องดี ทําให้เรามีเวลาสร้างกุศลกับพระอรหันต์ของเราทุกวัน เมื่อมีโอกาสดีเช่นนี้ก็สมควรทําหน้าที่ บุตรที่ดีอย่างเต็มที่ ช่วยให้ท่านมีความสุขในบั้นปลายชีวิต
เมื่อวางจิตได้เช่นนี้แล้ว จากนั้นก็พยายามตั้งมั่นทําหน้าที่ลูกที่ดี ดูแลคุณแม่โดยไม่หวังผลตอบแทน หากท่านยังไม่พอใจ ก็ตั้งมั่นทําหน้าที่ให้ดีขึ้นไปอีก ถ้าทําได้ดังนี้ มั่นใจได้เลยว่าคุณแม่ย่อมสัมผัสถึงคลื่นแห่งความดีที่ออกมาจากจิตของเราได้
ตรงกันข้าม หากเฝ้าแต่คิดว่าเราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างกระทั่งไม่ยอมแต่งงานเพื่อมาดูแล แต่คุณแม่กลับไม่เห็นความดีหรือเอาแต่คอยจับผิด ดุด่า เมื่อจิตของเราคิดถึงแต่ส่วนไม่ดีของท่าน (ซึ่งเราทุกคนต่างมีด้วยกันทั้งสิ้น) แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิดคลื่นแห่งอกุศล การกระทําใดๆ ของเราจะเต็มไปด้วย ความไม่เป็นมิตร และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดสังสารวัฏที่เป็นอกุศลต่อ ทั้งบุตรและคุณแม่
นอกเหนือจากการดูแลท่านในชีวิตประจําวันแล้ว อาจใช้โอกาสที่เป็นมงคลเช่น วันแม่ วันเกิดท่าน วันเกิดของตัวเอง หรือทุกวันพระ หาพวงมาลัย มากราบท่านเพื่อแสดงความรัก ความเคารพ รวมทั้งขอขมาต่อท่านด้วย เพื่อกล่อมจิตทั้งสองฝ่ายให้อ่อนโยนลง เชื่อว่าทุกอย่างจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง

 


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.