ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต เปลี่ยนนิสัย วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ ที่ทำประจำจนเคยชิน

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ ที่ทำประจำจนเคยชิน

คนเรามักจะมีนิสัยแย่ๆ ที่ทำเป็นประจำจนกลายเป็นกิจวัตร เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดการพนัน ฯลฯ ซึ่งหากคุณสามารถแก้ไขปรับปรุง หรือ กำจัดนิสัยแย่ๆ เหล่านี้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง แต่การเลิกนิสัยที่ทำติดต่อต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิด และใช้ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ  ด้วย 2 ขั้นตอนนี้

1.อาศัยแรงจูงใจจากภายใน

เขียนข้อเสียของนิสัยนั้นออกมาเป็นข้อๆ เช่น หากคุณเป็นคนติดบุหรี่ คุณรู้ว่าการสูบบุหรี่ยั้นไม่ดีต่อสุขภาพ แต่เหตุผลเรื่องสุขภาพ เพียงเหตุผลเดียว ไม่สามารุทำมห้คุณตั้งใจเลิกบุหรี่ให้สำเร็จได้ ลองเขียนข้อเสียของการติดบุหรี่ นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพ ออกมาเป็นข้อๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำให้ห้องมีกลิ่นเหม็น เสื้อผ้สเหม็น กลิ่นตัวเหม็น กลิ่นปากแรง ผนังห้องเป็นคราบเหลือง ไม่สวยงาม รับประทานอาหารไม่อร่อย เปลืองเงิน ไม่มีเงินเก็บ แฟนไม่ชอบ ต้องทะเลาะกับแฟนเพราะเรื่องนี้ เป็นต้น

แล้วคุณจะพบว่า นิสัยแย่ๆ ของคุณนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคุณเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณ สภาพแวดล้อมของคุณ และส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณได้อีกด้วย

เมื่อคุณมองเห็นปัญหาที่อยู่ลึกลงไปจากปัญหาผิวเผินที่คุณเคยมองมองมาตลอด คุณจะเริ่มเห็น “ความสำคัญ” ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยนี้

ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต เปลี่ยนนิสัย วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ

2.อาศัยแรงบีบบังคับจากภายนอก

ควบคุมตนเองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้เกิดนิสัยนั้น เช่น คุณอยากเลิกสูบบุหรี่ คุณก็ควรควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองไม่ให้มีบุหรี่ ไม่นำบุหรี่และไฟแช็คติดตัวไปนอกสถานที่ ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนในที่สุดจึงกำจัดบุหรี่ออกไปจากบ้านของคุณให้หมด

คุณไม่ชอบคนแบบไหน ไม่อยากเป็นคนแบบไหน ก็พยายามหลีกเลี่ยง ไม่ไปคลุกคลี ใกล้ชิดกับคนแบบนั้น

ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต เปลี่ยนนิสัย วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ

วิธีการนี้จะเป็น “แรงบีบบังคับจากภายนอก” ที่ทำให้คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งเร้าภายนอก หรือ มีสิ่งเร้าจากภายนอกลดน้อยลง ลดโอกาสที่จะทำพฤติกรรมไม่ดีตามความเคยชินของตนเอง

วิธีเช่นนี้ สามารถทำได้ง่าย ค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักดิบจนเกินไป แถมยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจมากเท่าวิธีการในอดีต แถมยังช่วยให้เห็นประโยชน์ได้จริงทันทีอีกด้วย เช่น เมื่อเราลดการสูบบุหรี่ลง เราก็จะมีกลิ่นตัวที่สะอาดขึ้น กลิ่นปากก็จะหมดไป รับประทานอาหารได้อร่อยขึ้น และบ้านสะอาดขึ้นทันทีอีกด้วยค่ะ เท่ากับว่า การเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีได้จนสำเร็จนั้น ทำได้เพราะ เริ่มต้นจากความคิดพลิกแพลงของเรานั่นเองค่ะ

ข้อคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต เปลี่ยนนิสัย วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

Summary
เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ ที่ทำประจำจนเคยชิน
Article Name
เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ ที่ทำประจำจนเคยชิน
Description
คนเรามักจะมีนิสัยแย่ๆ ที่ทำเป็นประจำจนกลายเป็นกิจวัตร เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ติดการพนัน ฯลฯ ซึ่งหากคุณสามารถแก้ไขปรับปรุง หรือ กำจัดนิสัยแย่ๆ เหล่านี้ได้ก็จะเป็นผลดีต่อตัวคุณเอง แต่การเลิกนิสัยที่ทำติดต่อต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิด และใช้ วิธีเลิกนิสัยแย่ๆ  ด้วย 2 ขั้นตอนนี้
Author
Publisher Name
Goodlifeupdate

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.