ภูมิต้านทาน

เราจะเพิ่มภูมิต้านทานไม่ให้ความทุกข์เกาะกินใจได้อย่างไรบ้างขอรับ

ถาม : เราจะเพิ่ม ภูมิต้านทาน ไม่ให้ความทุกข์เกาะกินใจได้อย่างไรบ้างขอรับ

ตอบ : ถ้าเรามีธรรมะอยู่ในใจก็จะมีภูมิต้านทานในตัวอยู่แล้ว ให้กำหนดดูรู้เท่าทันใจ ฝึกเจริญสติบ่อย ๆ โดยอาศัยสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการสังเกต 4 สิ่ง คือ กาย เวทนา จิต ธรรม หรือ สติปัฏฐาน 4 นั่นเอง การหมั่นสังเกตทั้งกายและใจอยู่เสมอ จะทำให้จิตใจหนักแน่น ส่งผลให้เราสามารถห้ามใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านได้ ในที่สุดใจก็วางเฉยได้เองและไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ แล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์จนถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย

 

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

ที่มา : นิตยสาร Secret


บทความน่าสนใจ

บ่อเกิดแห่งความทุกข์ ธรรมะโดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธรรมะโดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.