บนบาน

จำสิ่งที่เคย บนบาน ไม่ได้ ควรทำอย่างไรดี พระไพศาล มีคำตอบ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: จำสิ่งที่เคย บนบาน ไม่ได้ ควรทำอย่างไรดี

มีผู้อ่านถามปัญหาธรรมกับ พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ว่า เคย บนบาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจำสิ่งที่บนไม่ได้ เกิดความไม่สบายใจ กระวนกระวาย เนื่องจาก กลัวว่าเมื่อไม่ได้ไปแก้บนแล้วจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับตัว ควรทำอย่างไรให้รู้สึกสบายใจขึ้น

เรื่องนี้ พระไพศาล ตอบว่า: 

เพื่อความสบายใจ คุณควรหาสิ่งที่คุณคิดว่า สมควรมาเป็นเครื่องแก้บน แล้วบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า เนื่องจากคุณจำไม่ได้ว่าจะถวายอะไรเป็นเครื่องแก้บน ดังนั้น จึงขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของสิ่งที่เคยบนเอาไว้ อาตมาขอแนะนำเพิ่มเติมว่า คราวหลังคุณควรบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้น้อยลง แล้วหันมาพึ่งความเพียรของตนให้มากขึ้น โดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหนุนนำ โดยเฉพาะพละ 5 อันได้แก่ ศรัทธา ปัญญา วิริยะ สมาธิ และสติ มั่นใจได้ว่าจะทำให้คุณมีชีวิตที่เจริญงอกงามและผาสุกได้อย่างแน่นอน


ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ดูดวงกับพระ ผิดหรือไม่

ถาม: นอกจากจะไปขอฤกษ์ยามกับหมอดูแล้ว คนบางกลุ่มยังนิยมไปขอฤกษ์ยามหรือ ดูดวงกับพระ รูปนั้นรูปนี้กันบ่อย ๆ เรื่องนี้ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่ ผิดวินัยหรือเปล่าคะ

พระอาจารย์ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต  ตอบปัญหาธรรม เรื่องดูดวงกับพระนี้ไว้ว่า

ตอบ: จริง ๆ แล้วถือว่าไม่เหมาะสม เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการ “อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน” คือไม่รู้จริง ไม่เห็นจริง แล้วทำนายทายทักไปดังตนได้รู้ได้เห็น หรือแม้ว่ารู้เห็นจริง ก็ไม่สมควรอยู่ดี เพราะเป็นเดียรัจฉานวิชา คือขวางต่อพระนิพพาน ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ คือการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร อาจทำให้ฆราวาสหรือใครก็ตามที่หลงเชื่อเกิดความงมงาย รอคอยแต่โชคชะตา ไม่หมั่นประกอบในความเพียรพยายาม ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยผ่านไปโดยไม่ได้อะไรเลย มองในแง่ของศีลเองก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือว่าพระผู้ดูดวงกำลังประกอบมิจฉาชีพ ทำศีลไม่ให้มีความบริบูรณ์ ถ้าให้ขยายความคือไม่มุ่งมั่นศึกษาพุทธธรรมให้แตกฉาน ไม่ตั้งตนอยู่ในสมณสารูปที่เหมาะสม เมื่อเป็นเช่นนั้นจะสามารถสั่งสอนฆราวาสให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ให้บกพร่องได้อย่างไร

ฆราวาสเองก็อย่าได้มองพระเป็นเจ้าพิธี ขอให้มองพระเป็นผู้บอกทางแห่งพระนิพพาน และก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจ ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร และไม่ฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็น

สุดท้ายหากจะศรัทธาหรือเชื่อมั่นในผู้ใด ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งปัญญา นั่นจึงเรียกว่าสำคัญที่สุด

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

3 ลัทธิ ที่ชาวพุทธพึงทราบว่า “ไม่ใช่พระพุทธศาสนา”  ว.วชิรเมธี

คุณมี บุญบริสุทธิ์ ไว้ตอบคำถามยมบาลแล้วหรือยัง – บทความเตือนสติจากท่าน ว.

5 ตำนานและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด

หนทางสู่ความสุข ที่ดียิ่งกว่าถูกหวย เมื่อพระไพศาล สอนวิธีเลิกหวยแบบถาวร

ตาย อย่างไรไม่ตกนรก ข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธควรรู้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.