อานิสงส์แห่งการ แผ่เมตตาให้ตัวเอง ประโยชน์ของเมตตาที่น้อยคนจะรู้

อานิสงส์แห่งการ แผ่เมตตาให้ตัวเอง ประโยชน์ของเมตตาที่น้อยคนจะรู้

เราอาจคุ้นชินกับการแผ่เมตตามาตั้งแต่เด็ก หลังสวดมนต์เสร็จก็จะต้องสวดแผ่เมตตา แต่น้อยคนนักที่จะทราบประโยชน์ โดยเฉพาะการ แผ่เมตตาให้ตัวเอง ซึ่งมีอานิสงส์ดังต่อไปนี้

(1) นอนเป็นสุข คือ ไม่กลิ้ง ไม่กรน หลับสนิทเหมือนคนเข้าสมาบัติ มีลักษณะท่าทางเรียบร้อย งดงาม น่าเลื่อมใส

(2) ตื่นเป็นสุข คือ ตื่นขึ้นแล้วไม่ทอดถอนหายใจ ไม่หน้านิ่วคิ้วขมวด ไม่บิดไปบิดมา มีหน้าตาชื่นบานเหมือนดอกปทุมที่กำลังแย้มบาน

(3) ไม่ฝันร้าย คือ ไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่น พวกโจรรุมล้อม สุนัขไล่กัด หรือตกเหว หากฝันเห็นแต่นิมิตที่ดีงาม เช่น ไหว้พระเจดีย์ ทำการบูชา และฟังธรรมเทศนา

(4) จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ เมื่อเจริญกรรมฐาน จิตสำเร็จเป็นอุปจารสมาธิ หรืออัปปนาสมาธิเร็ว

(5) ผิวหน้าผ่องใส คือ หน้าตามีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส เหมือนลูกตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ ๆ

(6) ไม่หลงตาย คือ ตายอย่างสงบ เหมือนคนนอนหลับไปเฉย ๆ

 

บทแผ่เมตตา ให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

ท่าน ว.วชิรเมธีกล่าวถึงการแผ่เมตตาให้ตัวเองว่า การแผ่เมตตาให้ตัวเองนี้ ท่านให้ปฏิบัติโดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการเตรียมใจให้เกิดเมตตาที่แท้ โดยใช้วิธีให้ถือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่า ตัวเองมีความปรารถนาสุข เกลียดทุกข์ กลัวตายฉันใด คนอื่น สัตว์อื่น เขาก็ย่อมรักสุข เกลียดทุกข์ กลัวตาย ฉันนั้นเหมือนกัน วิธีการอย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้ว ก็จะเกิดความ “เห็นอกเห็นใจ” คนอื่น สัตว์อื่น ด้วยความรู้สึกที่เข้าถึงอกเขาอกเรานี้ เมื่อแผ่เมตตาออกไป จิตก็จะมีความพร้อมในการแผ่เมตตาออกไปอย่างเต็มเปี่ยม ไม่ใช่การแผ่เมตตาโดยสักว่าแผ่เพียงแต่ปากอีกต่อไป

 

ที่มา : เมตตาธรรม โดย ว.ชิรเมธี

ภาพ : https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

เพื่อนบ้านตัวแสบ ! ประสบการณ์รับมือเพื่อนบ้านด้วยความเมตตา
Dhamma Daily : เราจะสามารถแผ่เมตตาให้คนในครอบครัวได้อย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ภัยพิบัติ ป้องกันด้วยการแผ่เมตตาได้หรือไม่

เคล็ดลับพลิกความโกรธให้เป็นความเมตตา บทความดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธี

Compassion หรือ ความเมตตากรุณา ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

 

Summary
อานิสงส์แห่งการ แผ่เมตตาให้ตัวเอง ประโยชน์ของเมตตาที่น้อยคนจะรู้
Article Name
อานิสงส์แห่งการ แผ่เมตตาให้ตัวเอง ประโยชน์ของเมตตาที่น้อยคนจะรู้
Description
เราอาจคุ้นชินกับการแผ่เมตตามาตั้งแต่เด็ก หลังสวดมนต์ก็จะต้องสวดแผ่เมตตา แต่น้อยคนนักที่จะทราบประโยชน์ โดยเฉพาะการ แผ่เมตตาให้ตัวเอง ซึ่งมีดังนี้ (1) นอนเป็นสุข (2) ตื่นเป็นสุข (3) ไม่ฝันร้าย (4) จิตเป็นสมาธิเร็ว (5) ผิวหน้าผ่องใส (6) ไม่หลงตาย
Author
Publisher Name
Secret Magazine Thailand
Publisher Logo

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.