คนแก่เวอร์ชั่นเก่า

วิธีอยู่ร่วมกับพ่อแม่ ที่เป็น ” คนแก่เวอร์ชั่นเก่า ” อย่างสงบสุข

วิธีอยู่ร่วมกับพ่อแม่ ที่เป็น ” คนแก่เวอร์ชั่นเก่า ” อย่างสงบสุข

พ่อแม่หลายคนยังเป็น คนแก่เวอร์ชั่นเก่า คือบีบบังคับให้ลูกเชื่อฟังคำสอนของตัวเองเท่านั้น ห้ามถกเถียง ห้ามมีปากมีเสียง เพราะถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดที่เลี้ยงดูลูกมา ซึ่งบางครั้งอาจนำพาความอึดอัดใจให้ลูก ๆ ได้ …ในฐานะลูกควรทำอย่างไร และในฐานะพ่อแม่เอง ควรปรับตัวเองอย่างไร พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มีคำแนะนำค่ะ

ตอบ:

ต้องมีข้อตกลงระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีการประชุมกันว่าสิ่งไหนที่ควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ และเมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกัน ก็ให้เคารพในสิ่งที่เราตั้งกันขึ้นมา ถ้าพ่อแม่ทำผิด เด็ก ๆ ก็มีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรม ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมได้

ในสังคมไทย คนเป็นพ่อแม่มักคิดว่าลูก ๆ เป็นลูกไก่ในกำมือ บางทีก็ต้องสอนคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า พ่อแม่ไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขา ไม่ใช่พ่อดั้งแม่เดิม เป็นแค่พ่อเสริมแม่แต่ง พ่อแม่ดั้งเดิมของเขาคือกรรมที่เขาทำมา ดังนั้น ไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นพ่อแม่ ก็เลยคิดจะบังคับเขาอย่างไรก็ได้ ทำมาก ๆ ระวังชาติหน้าเขาเกิดเป็นพ่อแม่คุณบ้าง แล้วคุณจะหนาว

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือ ช่วยกันส่งเสริมตกแต่งรังสรรค์ลูก ให้เดินไปในทางที่ถูกที่ควร เช่น หากว่ากรรมเก่าของเด็กคนนี้ทำให้เลือกทางผิด เลือกเพื่อนผิด หน้าที่ของพ่อแม่คือต้องจัดแต่งต้นตะโกธรรมดาที่ไม่มีคุณค่า เอามาดัดให้สวย ให้เกิดคุณค่าขึ้นมา เช่นเดียวกัน…กรรมที่เด็กคนนี้ทำมายังคงเหมือนเดิม แต่ถ้าเรามาสร้างหัวใจที่บริสุทธิ์โดยการป้อนข้อมูลที่ดี คลื่นจิตที่ดีให้แก่เขาบ้าง ก็เท่ากับเราปั้นงานชิ้นเอกให้ได้ขึ้นสู่เวทีโลก ลูกเป็นผลผลิตของคุณพ่อคุณแม่ ฉะนั้น คนเป็นพ่อแม่ต้องโชว์ฝีมือในการตกแต่งหน่อย ไม่ใช่เอะอะตบตีอย่างเดียว ต้องแต่ง เติม ต่อ และตัด ในสิ่งที่ควรตัดด้วย

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

Image by Pexels from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

วิธีตอบแทนพ่อแม่ ระดับสูง…หนทางสู่การเป็น “ที่สุด” แห่งความกตัญญู

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.