กรวดน้ำ

Dhamma Daily: พักอยู่คอนโดสูง ควร กรวดน้ำ อย่างไรดี เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่

Dhamma Daily: พักอยู่คอนโดสูง ควร กรวดน้ำ อย่างไรดี เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่

ถาม:  ดิฉันพักอยู่คอนโดสูง ก่อนนอนจะสวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวัน แต่ไม่ได้ กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล เพราะที่นี่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ ดิฉันกรวดน้ำลงที่อื่นทดแทนได้ไหมคะ

พระครูสังฆรักษ์สงบ ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ:

การทำบุญมีอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือทาน ศีล และภาวนา บุญที่เกิดจากสมาธิ-ภาวนาถือเป็นบุญอันเลิศ เมื่อจิตเป็นสมาธิสงบระงับจากกิเลส บาป และอกุศล บุญอันเลิศย่อมเกิดขึ้นแล้ว จะกรวดน้ำหรือไม่กรวดน้ำก็ได้ เพียงระลึกถึงผู้ที่อยากอุทิศส่วนกุศลให้ก็เพียงพอแล้ว


ที่มา: นิตยสาร Secret

Photo by Redd Angelo on Unsplash


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily: อยาก อุทิศผลของการปฏิบัติ ให้บิดาที่ล่วงลับไปแล้ว ต้องทำอย่างไร

Dhamma Daily : อยากใกล้ชิด แต่เขามีครอบครัวแล้ว ควรทำอย่างไร

Dhamma Daily: ตัวเลขโหราศาสตร์ มีผลกับดวงชะตาจริงหรือไม่

Dhamma Daily : กฏแรงดึงดูด ในทางพระพุทธศาสนาทำงานอย่างไร

Dhamma Daily: สีกา โทรศัพท์พูดคุยกับพระสงฆ์นานเป็นชั่วโมง เป็นการผิดวินัยสงฆ์หรือไม่

Dhamma Daily : ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคน คิดลบ

Dhamma Daily : หัวหน้างาน หวังดีจนเกินไป จ้ำจี้จำไชจนผมไม่มีโอกาสแสดงศักยภาพ ควรทำอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : หัวหน้างาน หวังดีจนเกินไป จ้ำจี้จำไชจนผมไม่มีโอกาสแสดงศักยภาพ ควรทำอย่างไรดีครับ

Dhamma Daily : ดิฉันทำงานหนักเพื่อหาเงินมาดูแล พ่อแม่ แต่พวกท่านกลับน้อยใจว่าลูกไม่มีเวลาให้ ทำอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

Dhamma Daily: หากทำงาน แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

Dhamma Daily: หากทำงาน แล้วรู้สึกว่ากำลังหายใจเข้า หายใจออก เรียกว่า มีสติ อยู่ไหมคะ

Dhamma Daily : เวลานั่งแท็กซี่ชอบให้เงินเกิน และ ตั้งจิตอธิษฐาน ถึงผู้ที่ล่วงลับ ทำอย่างนี้ถูกหรือไม่

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

Dhamma Daily: พี่น้องไม่รักกัน อยู่ใกล้กันไม่ได้ เกิดจากกรรมอะไรคะ

Dhamma Daily: เคยพลาด ทำแท้ง มาครั้งหนึ่ง จะลดกรรมนี้ได้อย่างไรคะ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.