Q:จุดจบของการเกิดคือการไปนิพพาน “นิพพาน” ที่พูดถึงคืออะไรหรือคะ

ถาม:

พระอาจารย์บอกว่า จุดจบของการเกิดคือการไปนิพพาน “นิพพาน” ที่พูดถึงคืออะไรหรือคะ

ตอบ:

ในทางศาสนา สำหรับศาสนาอื่นๆ คำว่า “นิพพาน” เขาใช้เรียกสภาวธรรมที่สูงสุดหรือสิ่งสูงสุด…ทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ ได้เข้าถึงสภาวธรรมอันสูงสุดก็ไม่รู้ว่าจะให้ชื่อเรียกสภาวธรรมนี้อย่างไรดีที่จะให้บุคคลอื่นๆเข้าใจว่าหมายถึงสิ่งสูงสุด ท่านจึงเรียกสภาวธรรมนั้นว่า“นิพพาน” ตั้งแต่นั้นมา

สำหรับคำว่านิพพานในเชิงพุทธ แปลว่า ดับ คือเป็นสภาพธรรมที่ใช้ดับกิเลสตัณหาเครื่องร้อยรัดที่ทำให้เกิดภพน้อยภพใหญ่…นิพพานนั้นมีอยู่ในสถานะ “ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่มีการดับไป” ปกติสิ่งต่างๆ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ดับไป แต่นิพพานไม่ใช่ เมื่อภาวะนิพพานไม่เหมือนสภาวะอื่นๆ จึงไม่มีการแตกดับหรือเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แต่มีอยู่เป็นภาวะๆ หนึ่ง เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งและสภาพธรรมตรงนี้ หากใครเข้าถึงก็สามารถดับกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเครื่องร้อยรัดสรรพสัตว์ให้ติดอยู่ในภพให้หมดไปและสามารถทำความเร่าร้อนให้ดับไปได้

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.