Q : การใช้ทุกข์ดับทุกข์หมายถึงอะไร

ถาม: การใช้ทุกข์ดับทุกข์หมายถึงอะไร

ตอบ:

คือการที่เราเอาใจที่กำลังเป็นทุกข์มาพิจารณา ตั้งใจมองเข้าไปในความทุกข์แล้วจะพบว่าความทุกข์นั้นหายไป ทั้งนี้สาเหตุแห่งการทุกข์ใจมาจากการที่เราเอาใจไปจดจ่อกับคนหรือเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ เราจึงเป็นทุกข์ แต่เมื่อเราหันมามองเห็นใจที่แท้จริงโดยไม่สนใจเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ทุกข์จึงดับ เช่นนี้เรียกว่าวิธีการใช้ทุกข์ดับทุกข์

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.