เนื้อคู่

ไขข้อสงสัย? ชาติที่แล้วทำอะไร ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็น ” เนื้อคู่ “

ไขข้อสงสัย? ชาติที่แล้วทำอะไร ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็น ” เนื้อคู่ “

หลายคนสงสัยว่า ต้องทำบุญ ทำกรรมอะไรร่วมกันมา ชาตินีนี้ถึงได้เกิดมาเป็น เนื้อคู่ กัน และหากมีแฟนต่างชาติ ต่างศาสนา หากทำบุญร่วมกัน จะได้เป็นเนื้อคู่บ้างไหม พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบคำถามเอาไว้ว่า…

การเกิดมาคู่กันนั้น ทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า

1. ชาติก่อนเคยทำบุญร่วมกันมา

2. เคยเป็นผัวเมียกันมาก่อน

3. ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขันกันมาภพใดภพหนึ่งเลยได้มาเจอกัน

4. เคยเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงได้ผูกพันและแต่งงานกัน

ถ้าหากมีแฟนต่างศาสนาก็สามารถทำบุญร่วมกันได้ การทำบุญถือเป็นความดีงามและเป็นสิ่งสากลที่สามารถทำได้หลายรูปแบบ  การทำความดีหรือการทำบุญไม่มีแบ่งแยกศาสนาทำดีก็จะได้ดี ได้เกิดมาเป็นคู่กัน

Photo by Timo Stern on Unsplash


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.