ศรัทธา

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : โดนพ่อแม่บังคับให้บวช แต่คนบวชไม่ ศรัทธา ควรทำอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : โดนพ่อแม่บังคับให้บวช แต่คนบวชไม่ ศรัทธา ควรทำอย่างไร

ถาม :โดนพ่อแม่บังคับให้บวชด้วยเหตุผลว่าท่านจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แต่ตัวคนบวชไม่ศรัทธา ควรทำอย่างไรดี

ตอบ : การถูกพ่อแม่บังคับให้บวช  หากไม่ศรัทธาก็ควรบวชให้ท่านเถิด  ถึงไม่ศรัทธาแต่ขอให้คิดว่านี่คือการทำความดี  บุญที่เกิดจากการทำดีด้วยการบวชตอบแทนพระคุณจะเกิดขึ้นกับตัวเราและพ่อแม่  การที่พ่อแม่บังคับให้ทำดี ถ้าทำได้นั้นดีแน่ การขัดเกลาให้เกิดการระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดานั้น เริ่มตั้งแต่การเป็นนาค ซึ่งจะมีการเทศน์สอนนาคก่อนบวช และเมื่อบวชไปแล้วก็จะได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ ทำให้เกิดศรัทธาที่ดีขึ้นได้  ดังเช่นเคยมีพ่อแม่ที่บังคับลูกชายคนเดียวให้บวช  แต่เมื่อลูกชายได้ก้าวเข้ามาบวชเรียนแล้วกลับไม่ยอมสึก ทั้ง ๆ ที่ก่อนบวชไม่ศรัทธาเห็นไหมว่าศรัทธาอาจมาทีหลังการทำความดีก็ได้

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เอาบุญมาฝาก แล้วเราได้รับจริงหรือ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : อัฐิของคนตาย ควรเก็บไว้หรือเอาไปลอยแม่น้ำ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : อัฐิของคนตาย ควรเก็บไว้หรือเอาไปลอยแม่น้ำ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.