เมื่อรู้ตัวว่าป่วย

เมื่อรู้ตัวว่าป่วยรักษาไม่หายจะทำอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์

เมื่อรู้ตัวว่าป่วย รักษาไม่หาย จะทำอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์

ผู้อ่านถาม:ดิฉันมีปัญหาชีวิต เมื่อรู้ตัวว่าป่วย เป็นโรคปลอกหุ้มประสาทอักเสบ รักษาไม่หาย มีโอกาสพิการได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง งานที่ทำอยู่ก็ไม่มีความสุข อยากลาออก แต่ไม่มีเงิน ต้องกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไร ตอนนี้รู้สึกสับสน กังวลเรื่องอนาคต ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบ :การป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายไม่มีใครปรารถนา แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องตั้งสติและเริ่มปรับที่ใจ คือปรับที่ความรู้สึกให้ใจยอมรับ และสร้างกำลังใจเพื่อต่อสู้กับความเจ็บป่วยนี้ เมื่อกำลังใจเข้มแข็ง อาจจะชนะโรคนี้ได้และอย่ากังวลกรณีพิการ เพราะเป็นเรื่องของอนาคต แต่ควรวางแผนให้กับชีวิตไว้ด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่าอาลัยกับอดีต อย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่จงอยู่กับปัจจุบันขณะให้มั่นคง พยายามสร้างแรงจูงใจด้วยการพอใจเพื่อจะอยู่ให้ได้ ไตร่ตรองให้เข้าใจและรู้แจ้งปัญหาจึงจะแก้ปัญหาได้ ขอให้อยู่แบบมีเป้าหมาย ชีวิตก็จะดีขึ้น

ส่วนกรณีไม่มีความสุขกับการทำงาน ก็ปรับทัศนคติเสียใหม่ คือเริ่มสร้างความพอใจหรือความรักในงาน ปรับใจเพื่อทำงานให้มีความสุข งานกับคนทำงานต้องสัมพันธ์กัน คนทำงานจึงจะมีความสุข เรียกว่าทำงานเพื่องาน ถ้าลาออกในขณะที่ยังสามารถทำงานได้ก็ยังไม่สมควร รายได้ส่วนนี้จะช่วยลดช่องว่างของปัญหาการใช้ชีวิตได้ ยิ่งถ้ากลับไปอยู่กับพ่อแม่ อาจเป็นความสุขใจของท่านทั้งสอง แต่อาจก่อภาระก็เป็นได้ เป็นเหตุให้ท่านไม่สบายใจเสียเปล่า ขอแนะนำดังนี้ว่า 1. ปรับใจให้ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น 2. สร้างแรงบันดาลใจและใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  3. พยายามทำในสิ่งที่ตนเองชอบ  และ 4. อย่ากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

 

พระอาจารย์ตอบปัญหาธรรม : พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

ชีวิตคุณ…เลือกได้ : เรื่องเล่าประสบการณ์ใช้ธรรมะช่วยรักษาโรคซึมเศร้า

ปาฏิหาริย์ของธรรมะ กับการรักษาโรค

มาร์ช จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล บริจาคเงินสมทบทุนการวิจัยเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง

สมาธิขั้นสูงใช้รักษาโรคได้

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.