แฟนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต

แฟนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต ใจหนึ่งยินดี แต่อีกใจก็ทุกข์

แฟนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต ใจหนึ่งยินดี แต่อีกใจก็ทุกข์

ผู้อ่านถาม: แฟนตั้งใจจะบวชตลอดชีวิต ใจหนึ่งก็ยินดี แต่อีกใจก็ทุกข์ เพราะวางแผนอนาคตไว้ด้วยกันแล้ว และอยากให้เขามาดูแลแม่ เพราะแม่ก็ทุกข์ใจเช่นกัน แต่เขาต้องการดูแลทางศีลทางธรรมแทนจะทำอย่างไรดีคะ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒ ไขปัญหาธรรมข้อนี้ว่า

น้อยคนนักที่จะทิ้งความสุขทางโลกหันเข้าสู่ทางธรรมเพื่อความหลุดพ้น หากคุณมีแฟนแล้วแฟนทิ้งความสุขทางโลกไปบวชตลอดชีวิต คุณควรจะอนุโมทนาบุญกุศลนี้กับแฟน และจงทำตัวเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางกายและทางใจ
คอยช่วยเหลือดูแลพ่อแม่ของเขาด้วยใจที่เป็นกุศล ไม่ให้เขาต้องห่วงทางโลกอีก เราควรทำตนเป็นคนไม่ยึดติดกับตัวบุคคล  เมื่อเห็นเขาไปดี จงพลอยมีจิตที่ยินดี แล้วบุญจะเกิดกับตัวเรา อย่ายึด อย่าติด อย่าดึงรั้ง หากคนที่เรา
รักไปในทางที่ดี ควรปล่อยให้เขาสงบสุขในทางธรรม แล้วเราและคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้บุญด้วยอย่างแน่นอน

ที่มาจาก คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

 

ปัญหาธรรมอื่นๆ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : อยากเลิกกับแฟน เพราะเขาไม่ซื่อสัตย์ แต่เขาใกล้บวชแล้ว

อานิสงส์ของการบวช พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.