กรวดน้ำ

อาหารชุดเดียว แต่กรวดน้ำให้สรรพสิ่งมากมาย จะแบ่งกันเพียงพอไหม?

อาหารชุดเดียว แต่ กรวดน้ำ ให้สรรพสิ่งมากมายจะแบ่งกันเพียงพอไหม?

ถาม :

เวลาทำบุญ มีอาหารใส่บาตรอยู่แค่ชุดเดียว แต่ตอน กรวดน้ำ กรวดซะมากมาย แบบนี้สรรพสิ่งจะแบ่งบุญกันเพียงพอหรือไม่ พระอาจารย์มีคำตอบ

ตอบ :

สถานะอื่นเขาไม่มีระบบย่อยอาหารเหมือนมนุษย์หรอก เขาอิ่มทางใจ อาหารเพียงชุดเดียวที่เราอุทิศไปนั้นกลายเป็นนามธรรมไม่มีที่สิ้นสุด สรรพสัตว์ทั้งหลายสามารถอนุโมทนาได้โดยทั่วหน้า เพราะ อาหารไม่ใช่ตัวบุญ แต่อาหารเป็นที่ตั้งแห่งบุญ เป็นสื่อผ่านให้เราได้แสดงออกซึ่งการทำบุญบุญเกิดจากกิริยาที่ทำ ไม่ได้อยู่ที่จำนวนอาหารที่ได้มอบไป

 

พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา : พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ภาพ : https://pixabay.com

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

กรวดน้ำ หนทางแห่งกุศล…ไม่มีประมาณ

บทกรวดน้ำ การกรวดน้ำแผ่เมตตามีประโยชน์อย่างไร

อานิสงส์กรวดน้ำ

Dhamma Daily: พักอยู่คอนโดสูง ควร กรวดน้ำ อย่างไรดี เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่

Dhamma Daily : กรวดน้ำให้ถูกวิธี ทำอย่างไร ถ้าทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำได้หรือไม่