สามีไปติดพันผู้หญิงคนอื่น

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : สามีไปติดพันผู้หญิงคนอื่น ควรทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : สามีไปติดพันผู้หญิงคนอื่น ควรทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้

คำถาม : สามีไปติดพันผู้หญิงอื่น  กลับมาก็ขอแยกห้องนอน พูดจาห่างเหินเหมือนคนแปลกหน้า ชอบอารมณ์เสียใส่  และพูดจาหยาบคาย ดิฉันเป็นทุกข์เรื่องนี้มานานกว่า 2 ปีแล้ว ควรทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวังวนนี้ได้คะ

ตอบปัญหาธรรมโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท

ต้องย้อนถามว่า  สาเหตุที่เป็นทุกข์เพราะเราต้องทนใช่หรือไม่  หากใช่คำถามที่ตามมาคือ  เราจะทนเพื่ออะไร  เราต้องชั่งใจดูก่อนว่าจำเป็นต้องทนอยู่กับเขาหรือเปล่า  หากไม่จำเป็น  ก็ควรเลือกเดินออกมาน่าจะดีกว่า  แต่หากมีปัจจัยอื่นๆ  เช่น  เรื่องลูก  หรือฐานะทางครอบครัว  ฯลฯ  ที่ทำให้เราจำเป็นต้องทนอยู่กับเขาต่อไป  เราก็ควรอยู่แบบไม่ต้องทน  เช่น  คิดว่าการที่เขาแยกห้องนอนเป็นเรื่องดี  เราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะติดโรค  หรืออยู่ด้วยกันเสมือนว่าเขาเป็นเพื่อน  ไม่ใช่สามีอีกต่อไป  เพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นทุกข์อาตมาคิดว่าตอนนี้โยมอาจจะยังหวงหรือไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีคนอื่น อาจจะข้องใจว่าตัวเองทำผิดอะไร  จริง ๆ แล้วโยมอาจจะไม่ผิดอะไรเลยก็ได้เพียงแต่เขาเลือกที่จะทำผิดเอง  หากเขาไม่ซื่อสัตย์  ต่อให้เราดีเลิศเลอเพียงใดเขาก็ยังไม่ซื่อสัตย์อยู่วันยังค่ำ  หากทำใจยอมรับความจริงข้อนี้ได้  ความไม่ซื่อสัตย์ของเขาก็ไม่อาจทำให้เราเป็นทุกข์ได้อีกต่อไป


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่
นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2023 Amarin Corporations Public Company Limited.