ระงับความโกรธรวดเร็ว

คาถา ระงับความโกรธรวดเร็ว แบบ 4G โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คาถา ระงับความโกรธรวดเร็ว แบบ 4G

โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ให้คาถา ระงับความโกรธ ไว้ว่า

ถ้าโกรธแล้ว อย่างแรกคือ ตัดเนื้อเรื่อง คือไม่ไปนึกถึงเนื้อเรื่อง บุคคล เหตุการณ์ สถานที่ที่ทําให้โกรธ เพราะเนื้อเรื่องเป็นอาหารของความโกรธ ถ้าเรายังไปนึกถึงสิ่งเหล่านี้ อย่างไร ความโกรธก็ยังมีอยู่

ลองคิดดูว่ากองไฟกองหนึ่ง ถ้าเราขยันเติมฟืนให้กองไฟ อย่างไรไฟกองนี้ก็ไม่มีทางดับได้ แต่ถ้ากองไฟเผาอยู่ ไหม้อยู่ แต่เราไม่ได้เติมฟืน ไม่ได้เติมเชื้อให้ไฟ สุดท้ายไฟกองนี้ก็จะดับเองโดยธรรมชาติ

ความโกรธก็เหมือนกับกองไฟที่เกิดขึ้น ถ้าเราตัดเนื้อเรื่อง คือไม่ไปนึกถึงเนื้อเรื่องที่ทําให้โกรธ ก็เท่ากับเราไม่ได้เติมเชื้อไฟ จากนั้นให้เรามา อยู่กับสิ่งใหม่ เช่น มารู้สึกตัวหรือมาดูลมหายใจ เท่านี้ความโกรธก็ระงับลงได้แบบ 4G หรือ 5G เลย

การดูลมหายใจ เป็นวิธีหนึ่งที่ลดการเติมอาหารให้ ความโกรธ ถ้าตัดอาหารแล้ว ความโกรธก็จะตายไปโดยธรรมชาติ ลมหายใจจึงเป็นยาหม้อชุดใหญ่ที่ระงับสรรพโรค เพราะลมหายใจไม่เป็นที่ตั้งของโลภะ โทสะ โมหะ ไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสอกุศลทั้งปวงเมื่อลมหายใจเป็นที่ตั้งของใจแล้ว ใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านและหยุดปรุงแต่งไม่หวนคิดถึงเนื้อเรื่องที่ทําให้เกิดโทสะ

ดังนั้น หากโกรธเมื่อใด ขอให้ตัดเนื้อเรื่อง หยุดเติมกองไฟ แล้วมาอยู่กับลมหายใจ ซึ่งไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสอกุศลทั้งปวง เท่านี้ความโกรธก็จะตายไปได้โดยธรรมชาติ


เรื่อง: พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ เรียบเรียง: เชิญพร คงมา
ที่มา: นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.