ไม่มีเวลาทำบุญ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: พ่อแม่ ไม่มีเวลาทำบุญ เราควรทำอย่างไร

พ่อแม่ ไม่มีเวลาทำบุญ เราควรทำอย่างไร

พระอาจารย์วิชิต ธัมมชิโต พระอาจารย์ประจำวัดโพธิ์เผือก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ตอบปัญหาธรรมเรื่องพ่อแม่ ไม่มีเวลาทำบุญ นี้ไว้ว่า

ถาม: อยากชวนพ่อแม่ไปทำบุญ แต่ท่านไม่ค่อยมีเวลา ควรทำอย่างไรดี

ตอบ: การชวนพ่อแม่ทำบุญนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะบุญทำได้หลากหลายวิธี และมีวิธีจำนวนมากที่ไม่ต้องใช้เวลามาก แต่มีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ในหมวดของทาน การสละทรัพย์สิ่งของบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยกิจอันเป็นสาธารณะกุศลหรือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสขาดแตลนก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ยิ่งปัจจุบันโลกเราพัฒนา สื่อออนไลน์ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำทานได้เช่นกัน แต่ก็ต้องตรวจสอบดี ๆ ทำบุญกับองค์กรที่น่าเชื่อถือ เราก็ลองหาโอกาสชวนท่านทำบุญจากช่องทางนี้ก็ได้ จากนั้นก็เล่าให้ท่านฟังว่าบุญดังกล่าวจะมีประโยชน์ใดต่อผู้รับบ้าง

อภัยทานก็เป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์มาก ทำได้โดยหาอุบายชักชวนให้ท่านยกโทษ อโหสิกรรมให้คนที่เคยมาทำให้ท่านโกรธเคือง เดือดร้อน หรือชวนให้ท่านรักษาศีล สวดมนต์ หาเทปธรรมะดี ๆ ให้ท่านฟัง นำหนังสือธรรมะไปให้ท่านอ่านก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่ที่เกิดประโยชน์ต่อจิตใจท่านเอง


ทั้งนี้โลกออนไลน์ก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น รวมถึงการ “ทำบุญ” ด้วย  ปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรและมูลนิธิเปิดเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการทำบุญของคนยุคใหม่

คลิก!  ช่วยเหลือ “เด็ก” ผ่านโลกออนไลน์
บ้านเด็กเร่ร่อน  ผ่านทาง www.bandekraeron.com
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  ผ่านทาง http://www.familynetwork.or.th
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ผ่านทาง www.thaichildrights.org

คลิก!ช่วยเหลือ “ผู้ป่วยยากไร้” ผ่านโลกออนไลน์
ช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์  ผ่านทาง www.priest-hospital.go.th
มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ผ่านทาง www.thaiheartfound.org
มูลนิธิรามาธิบดี  ผ่านทาง www.ramafoundation.or.th

คลิก!  ช่วยเหลือ “สัตว์”ผ่านโลกออนไลน์
มูลนิธิเพื่อนช้าง  ผ่านทาง www.friendsoftheasianelephant.org
มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ  ผ่านทาง www.home4animals.org
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย  ผ่านทาง www.soidog.org/th


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

ที่มา  นิตยสาร Secret

Photo by Sayan Nath on Unsplash

บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แผ่เมตตาหลังทำบุญ ผู้ที่เราเอ่ยถึงจะได้รับผลบุญจริงหรือ

ทำบุญ อย่างไร ไม่ต้องใช้เงิน

Q  : คุณพ่อป่วย ไม่ตอบสนอง จำใครไม่ได้ เราจะทำบุญแทนท่านได้อย่างไร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.