ท่านพุทธทาสภิกขุ

สูตรยาระงับสรรพทุกข์ สร้างสรรค์สูตรโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

สูตรยาระงับสรรพทุกข์ (สร้างสรรค์สูตรโดย ท่านพุทธทาสภิกขุ )

คำเตือน: ยาขนานนี้ผสมสูตรจากคำสอน ท่านพุทธทาสภิกขุ โปรดอ่านสรรพคุณให้ดีก่อนนำไปใช้

เครื่องยา : หาได้กาย วาจา ใจของตัวเอง

 

ต้น “ไม่รู้ - ไม่ชี้” นี่เอาเปลือก          ต้น “ช่างหัวมัน” นั้นเลือก  เอาแก่นแข็ง

“อย่างนั้นเอง” เอาแต่ราก ฤทธิ์มันแรง    “ไม่มีกู - ของกู” แสวงเอาแต่ใบ

“ไม่น่าเอา - น่าเป็น” เฟ้นเอาดอก   “ตายก่อนตาย” เลือกออก ลูกใหญ่ๆ

หกอย่างนี้ อย่างละชั่ง ตั้งเกณฑ์ไว้   “ดับไม่เหลือ” สิ่งสุดท้าย ใช้เมล็ดมัน

หนักหกชั่ง เท่ากับ ยาทั้งหลาย          เคล้ากันไป เสกคาถา ที่อาถรรพณ์

“สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย*”     อันเป็นธรรมชั้น หฤทัย ในพุทธนาม

จัดลงหม้อ ใส่ลงน้ำ พอท่วมยา          เคี่ยวไฟกล้า เหลือได้ หนึ่งในสาม

หนึ่งช้อนชา สามเวลา พยายาม        กินเพื่อความ หมดสรรพโรค เป็นโลกอุดรฯ

 

สรรพคุณของยา : ทำให้เย็น  คือนิพพาน ไม่ร้อนเพราะไม่ทุกข์ ไม่ทุกข์เพราะไม่มีกิเลส

คำเตือน : คนเสกต้องไม่โง่ เวลาเสกคาถาต้องรู้ด้วยว่าหมายความว่าอย่างไร อย่าว่าพึมพำไปเฉย ๆ “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตน สิ่งทั้งปวงหรือธรรมทั้งปวงไม่ควรฝังตัวเข้าไปด้วยความโง่ ว่ามันเป็นตัวกูมันเป็นของกู

 

Image by Couleur from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

ทำทานเหมือนการอาบน้ำ คำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ

เข้าใจภาพรวมของพระพุทธศาสนาด้วยหลักธรรม 10 ประการ

5 สถานที่ทำวัตรเย็นในกรุงเทพมหานคร

ทำไม ท่านพุทธทาสภิกขุสอนเรื่องการทำบุญ เปรียบเหมือนเลี้ยงไก่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.