เขาทำมา ให้ธรรมกลับ

เขาทำมา ให้ธรรมกลับ ข้อคิดดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

เขาทำมา ให้ธรรมกลับ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ใครทำอะไร ให้เขาทำ แต่เราจะไม่ทำเขา

การไม่ทำเขานั่นละ

เป็นการให้ธรรมเขาเรียบร้อยแล้ว

การให้เขาทำแล้วไม่ทำกลับ

นั่นละคือการให้ธรรมเขาอย่างแท้จริง

แต่ถ้าไม่ยอมให้ใครมาทำ

เขาทำมา เราทำกลับ

ไปทำเขา แต่ไม่ให้ธรรมเขา

นั่นเป็นการให้โทษ ให้ทุกข์ ไม่สมควรธรรม

สุดท้าย ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นย่อมกลับมาที่จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น ศูนย์กลางแห่งจักรวาล

มันจึงเริ่มต้นมาจาก “ข้างใน” นี่ละ

เวลาได้ทำร้ายเขา ลึกๆ แล้วเราก็ไม่ได้สบายใจหรอก

ระลึกขึ้นมาครั้งใด ความเดือดเนื้อร้อนใจก็ติดตามเราทุกคราไป

แต่ถ้าเขาทำมา เราธรรมกลับ

เขาทำมา เราธรรมกลับ

ฝึกบ่อยๆ ทำบ่อยๆ จนเป็นปกติในใจ

เราจะรู้สึกดีนะ

นึกถึงคราใดเป็นอนุสสติ จิตดวงสุดท้ายจะรู้สึกโล่ง โปร่ง เบา เย็น สบาย

แล้วชีวิตทั้งชีวิตเราจะดำเนินอยู่บนเส้นทางที่พ้นจากเวรภัย

การที่เรามีโอกาสด่ากลับ แต่ไม่ด่า

ตบกลับ แต่ไม่ตบ

มีโอกาสเอาคืน แต่เราเลือกที่จะไม่ทำ

เป็นดวงจิตที่น่าอนุโมทนามากนะ

#ธรรมย้อนกลับ @สนามบินสุวรรณภูมิ

18 มิถุนายน 2558

บทความทางธรรม จากคอลัมน์ Dhamma on the move

บทความน่าสนใจ

สังสารวัฏ บทความธรรมะดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ธรรมไม่มีเสียง บทความให้ข้อคิดดีๆ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

คุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บทความดีๆ โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

การเดินตามทางสาย “ธรรม” นที เอกวิจิตร์

พุทธศิลป์สอนธรรม จิตรกรรมแห่ง “ศรัทธา” จากอดีตกาล
Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.