ช่วยสร้างกำลังใจ

วิธี ช่วยสร้างกำลังใจ ให้กับคนที่กำลังผิดหวังในความรัก

วิธี ช่วยสร้างกำลังใจ ให้กับคนที่กำลังผิดหวังในความรัก

เมื่อถูกบอกเลิกเพราะคนรักนอกใจ แฟนไปมีคนอื่น ถูกปฏิเสธเพราะหาว่าเธอดีเกินไป ฯลฯ สารพัดเหตุผลที่อย่างไรก็ทำร้ายจิตใจเราอยู่ดี คนๆ นั้นมักมีอาการเศร้าใจ เสียใจ หดหู่ ท้อแท้ รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ไร้ความหมาย ไร้ความหวัง ไร้พลังที่จะต่อสู้ชีวิต ทำให้ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้ว คนที่ประสบกับสภาวะอกหักรักร้างมักจะมีอาการและอารมณ์อย่างนี้แทบทั้งสิ้น เพียงแต่ต่างระดับความรุนแรงเท่านั้น หากเราเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดผู้ที่รู้สึกผิดหวังดังกล่าว สามารถ ช่วยสร้างกำลังใจ ให้พวกเขาได้หลายวิธีตามที่ คู่มือถอนพิษรัก ได้แนะนำไว้ ดังนี้

1.ตั้งใจฟังความทุกข์ การตั้งใจรับฟังด้วยความเอาใจใส่ ยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่ ไม่ตำหนิตัดสินหรือประเมินใดๆ ทั้งสิ้น และอยู่เป็นเพื่อนคอยฟังเรื่องเล่าเดิมๆ บ่อยครั้ง จะช่วยให้ผู้ที่ตกอยู่ในภาวะอกหักนี้รู้สึกดีขึ้น รู้สึกว่าได้รับการยอมรับ รู้สึกว่ามีเพื่อนที่เข้าใจและเห็นใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนช่วยเหลือให้กำลังใจด้วยวิธีการอื่นๆ ตามมา

2.รุกด้วยคำถามเปิด เมื่อตั้งใจฟังอย่างถูกวิธีแล้ว ควรถามผู้ที่เสียใจด้วยคำถามเปิด เพื่อกระตุ้นให้เขามีโอกาสระบายความในใจออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยคำถามที่ว่าอะไร อย่างไร เพราะเหตุใด

3.ทวนคำที่เขาพูด การทวนคำที่เขาพูดระบายความในใจออกมาเป็นการกระตุ้นให้เขาได้ระบายความรู้สึกนึกคิดออกมามากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงว่าเราตั้งใจฟังอีกด้วย

4.สะท้อนความรู้สึกที่เขาเผชิญ ขณะที่เขากำลังเล่าความทุกข์ใจให้ฟัง ลองสังเกตว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไร การสะท้อนความรู้สึกได้ตรงกับที่เขาเป็นอยู่เป็นการแสดงความเข้าใจอย่างที่สุด และยังกระตุ้นให้เขาได้ระบายความทุกข์ใจออกมามากขึ้นอีกด้วย

หลักการทั้ง 4 ข้อแรกเป็นหลักการสำคัญพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ที่กำลังทุกข์ใจได้ระบายความรู้สึกนึกคิดออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อให้เขารู้สึกสบายใจขึ้น เป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะช่วยเหลือและให้กำลังใจต่อไป

5.ชมเชยในความดีของเขา ในภาวะที่ผิดหวังคนเรามักรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่า ขณะที่ตั้งใจรับฟังเขาควรค้นหาคุณค่าที่ดีในตัวเขาแล้วนำคุณค่าเหล่านั้นมาชื่นชม ซึ่งเป็นการให้กำลังใจที่ช่วยให้เขารู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง

6.การพูดให้กำลังใจเพื่อให้เขา “ฉุกคิด” การพูดเพื่อให้ฉุกคิดควรพูดประโยคที่เหมาะสม สั้น กระชับ และจับใจ จะช่วยกระตุ้นกำลังใจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากพบว่าผู้ที่กำลังเสียใจกำลังคิดสั้นอยากฆ่าตัวตาย ควรใช้คำพูดเพื่อให้เขาฉุกคิดถึงความต้องการที่แท้จริงของตน ฉุกคิดถึงคนที่รักและห่วงใยตน ตลอดจนฉุกคิดทั้งด้านศาสนาปรัชญาก็ได้ การฉุกคิดเป็นกลยุทธ์เตือนสติได้เป็นอย่างดี

7.พูดเพื่อให้มีกำลังใจสามารถต่อสู้ชีวิตต่อไปได้ การพูดเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ผิดหวังจนคิดฆ่าตัวตายนั้นมีพลังมาก สามารถช่วยให้ผู้ที่ทุกข์ใจเกิดกำลังใจต่อสู่ชีวิตได้ โดยมีหลักการสำคัญคือพูดเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า ยังมีความหมาย และมีความสำคัญต่อใครอีกหลายๆ คน

สุดท้ายแล้วควรชวนผู้ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติดังกล่าวมาระบุถึงปัญหาที่เขาพบ แล้วร่วมกันค้นหาสาเหตุว่ามาจากสถานการณ์ภายนอกหรือความรู้สึกภายใน ตลอดจนพิจารณาหาทางเลือกในการแก้ปัญหาต่อไป

 

บทความที่น่าสนใจ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.