วิญญาณไม่ไปสู่สุคติ

Dhamma Daily : โศกเศร้ากับผู้ที่เสียชีวิต ทำให้วิญญาณไม่ไปสู่สุคติจริงหรือไม่

Dhamma Daily : โศกเศร้ากับผู้ที่เสียชีวิต ทำให้ วิญญาณไม่ไปสู่สุคติ จริงหรือไม่

ถาม : ความเชื่อที่ว่า หากเราคิดถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว และยัง โศกเศร้า เสียใจอยู่ จะทำให้ วิญญาณไม่ไปสู่สุคติ นั้น เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับ เนื่องจากผมยังทำใจไม่ได้ที่ภรรยาจากไปแต่ก็อยากให้เขาไปสู่สุคติ

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ตอบ : ขออธิบายก่อนว่า สภาวะจิตหรือจิตวิญญาณของผู้ล่วงลับ ไม่เกี่ยวข้องกับภาวะที่เป็นอดีตของเขา เพราะตามปกติแล้ว ผู้ที่ล่วงลับหรือตายไปแล้ว สภาวะจิตจะไปเกิดทันที เรียกว่า ปฏิสนธิจิต คำถามที่ว่า ถ้าเราคิดถึงหรือโศกเศร้าถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว จะทำให้เขาติดห่วง และไม่ไปสู่สุคติ หรือไม่นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

  1. ถ้าเขาจะไม่ไปสู่สุคติ หรือติดห่วงก็เพราะว่า จิตของผู้ล่วงลับเองอาลัยหรือยึดติดกับสภาวะที่เขาเคยเป็นก่อนสิ้นวาระจิตดวงสุดท้าย ถ้าเราแสดงความทุกข์ความห่วงหา อาลัย หรือ ความโศกเศร้า ให้เขาเห็นก่อนตาย เขาย่อมเอาวาระจิตดวงสุดท้ายนั้น มาผูกไว้กับสิ่งที่เขาได้เห็นหรือรับรู้เป็นครั้งสุดท้าย ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เขาไม่ไปสู่สุคติ
  2. ในทางกลับกัน ถ้าวาระจิตดวงสุดท้ายของผู้ตายไม่รับรู้ถึงความทุกข์หรือความเศร้าโศกของผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้ตายก็ไม่มีภาวะจิตใดมาเกี่ยวข้องหรือผูกมัดกับเรา เขาก็ไปปฏิสนธิในที่สมควรทันที ก็มีเพียงแต่เราเท่านั้น ที่ยังคงยึดกับอดีตซึ่งไม่มีผลดี เพราะทำให้จิตใจอ่อนแอ สิ้นกำลังใจ บั่นทอนสติปัญญา คนรอบข้างก็จะพลอยเศร้าหมองไปด้วย ทั้งที่การมีภาวะอยู่ของชีวิตมีคุณค่ามหาศาล

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีปัญญา ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย ไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

ดังนั้น การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุด

 

เรื่อง : พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

ภาพ : https://pixabay.com

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

รู้เท่าทันความตาย มีสติไม่หลงตาย

ในวิกฤตมีโอกาส ความตายก็เช่นกัน บทความธรรมะจาก พระไพศาล วิสาโล

ฟังธรรม: หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด วศิน อินทสระ

“ ความตาย ”กับดักของคนเห็นแก่ตัว บทความจากนายแพทย์ชวโรจน์ เกียรติกำพล

ความตาย น่ากลัว? บทความให้เตรียมใจ โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.