ส่งความปรารถนาดี

ส่งความปรารถนาดี ด้วยการแผ่เมตตา

ส่งความปรารถนาดี ด้วยการแผ่เมตตา

ในแต่ละวันเราสามารถส่งความปรารถนาดีไปยังผู้อื่นได้ นอกจากการทำดีให้แก่บุคคลใกล้ตัวแล้ว ก่อนเข้านอนเราก็สามารถ ส่งความปรารถนาดี เหล่านั้นไปยังเพื่อนร่วมโลกและบรรดาสรรพสัตว์น้อยใหญ่ได้เช่นกันด้วยการแผ่เมตตา

ผู้ที่แผ่เมตตาอยู่เสมอจะได้รับอานิสงส์คือผลดีถึง 11 ประการ คือ

 1. หลับเป็นสุข คือ หลับง่ายและหลับสนิท
 2. ตื่นเป็นสุข คือ สดชื่น อารมณ์แจ่มใส
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. เป็นที่รักของมนุษย์
 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ (สัตว์เดรัจฉาน เทวดา ภูติผีปีศาจ)
 6. เทวดารักษา
 7. ไฟ ยาพิษ ศัสตราวุธไม่แผ้วพาน
 8. จิตเป็นสมาธิอย่างรวดเร็ว
 9. สีหน้าผ่องใส
 10. เมื่อถึงคราวตายก็จากไปอย่างสงบ
 11. หากยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมระดับสูง ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลก

 

เมื่อรู้ถึงอานิสงส์แล้วก็มาถึงวิธีการแผ่เมตตา ท่านว.วชิรเมธี กล่าวว่า การจะแผ่เมตตาที่ได้ผลจะต้องเริ่มจากแผ่เมตตาให้ตนเองก่อน จากนั้นจึงแผ่เมตตาให้คนอื่นต่อไป และจะต้องแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางที่สุดชนิดที่เป็นเมตตาไร้พรมแดน เห็นทุกคนเป็น “คน” เสมอภาคกันหมด

 

เริ่มต้นด้วยบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

 

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ                   ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ              ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ                 ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ           ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ                 ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ           ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขรักษาตนอยู่เถิด

 

บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา               สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ             จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ       จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ             จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

บทความที่น่าสนใจ

ท่าน ว. ไขข้อข้องใจ เหตุใดการแผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธเกลียดจึงไม่ได้ผล

บทเพลงแผ่เมตตา : พลพล

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.