ธรรมะที่เป็นสุข

ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร โดยท่านพุทธทาสภิกขุ

สงสัยกันบ้างไหมว่า ธรรมะที่เป็นสุข และถูกต้อง เป็นอย่างไร วันนี้จะนำทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้มานำเสนอดังนี้

ธรรมะ แปลว่าหน้าที่ แต่เรามักจะแปลกันว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หน้าที่คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ ดับทั้งอย่างความทุกข์ของชาวบ้านคือเรื่องมีกินมีใช้ไม่ยากจน สะดวกสบาย และยังจะดับทุกข์ที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจ คือการบรรลุมรรค ผล นิพพาน สิ่งที่เรียกว่ากัมมัฏฐานที่ตั้งแห่งการงานนั่นแหละ คือหน้าที่อันสูงสุดของมนุษย์เรา

ทุกชีวิต ทุกชนิด ทุกระดับ ล้วนแต่มีหน้าที่ และต้องทำตามหน้าที่นั้นๆ สำหรับคนทั่วไปก็แบ่งได้เป็น 2 ขั้นตอน คือหน้าที่เพื่อมีชีวิตอยู่และหน้าที่เพื่อให้รอดจากความทุกข์ทั้งปวง เรื่องโลกๆ เป็นเรื่องที่ทำให้รอดชีวิตอยู่ เรื่องดับกิเลสดับทุกข์ทั้งปวงได้นั้น เป็นเรื่องโลกกุตตระ คือเหนือโลก

ทำหน้าที่อันถูกต้องจะดับทุกข์ได้ทุกระดับ มาพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ คำว่าหน้าที่นี้หมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้อง หน้าที่ที่คดโกง เช่น คนอันธพาลทั้งหลายจะมาอ้างว่า ข้าพเจ้ามีหน้าที่ปล้นจี้ ขโมย นั้นไม่ใช่ธรรมะ เพราะว่ามันไม่ดับทุกข์ มีแต่จะเพิ่มความทุกข์และไปจบในคุก ในตะราง

ธรรมะย่อมทำหน้าที่เหมือนกันคือทรงผู้ปฏิบัติไว้ไม่ให้จมลงไปในความทุกข์ เมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้ว ทุกคนจะพอใจในหน้าที่มีความรักในหน้าที่อย่างสุดชีวิตจิตใจ ดังนั้นพอทำหน้าที่ก็พอใจ พอได้ทำการงานในหน้าที่ก็พอใจ เมื่อพอใจก็มีความสุขโดยอัตโนมัติ

นี่ลองคิดดูว่า ถ้าความสุขยิ่งแท้จริงยิ่งไม่ต้องใช้เงินซื้อ เพราะเกิดจากความพอใจในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ แล้วก็จะเป็นสุขซึมซาบอยู่ในจิตใจลึกซึ้งยิ่งกว่าความสุขอย่างใด และมีอยู่ตลอดเวลา

แต่คนไม่สนใจความสุขที่แท้จริง เพราะเกิดจากการไปสนใจในสิ่งหลอกลวง คือความเพลิดเพลินทางวัตถุ แล้วก็นิยมบูชากันทีเดียว ซึ่งที่แท้ไม่ใช่ความสุข มันเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วก็ต้องใช้เงินมาก

พึงทำงานให้สนุกทุกหน้าที่ ขอให้บูชาหน้าที่การงานว่าเป็นตัวธรรมะที่จะช่วยให้รอดได้ ไม่มีความจริงในข้อที่ว่า อิ่มปากอิ่มท้องเสียก่อนจึงจะมีธรรมะ แต่จะมีธรรมะสำหรับขับไล่ความยากจน หรือป้องกันความยากจน ความไม่อิ่มปากอิ่มท้องนั่นแหละไปให้หมดสิ้น

ที่ใดมีการทำหน้าที่อย่างถูกต้องที่นั่นมีธรรมะ

 

ที่มา : รู้ทันเล่ห์กิเลส พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)


บทความที่น่าสนใจ

สอนลูกให้รู้จัก คุณค่าของเวลา ธรรมะจาก ท่านปัญญานันทภิกขุ

การพัฒนาจิต 2 วิธี ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน บทความธรรมะจาก พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ    

โลกนี้มีแต่ คนบ้า บ้าบอกันไปหมด แล้วใครคือคนที่ไม่บ้า ในมุมมองของ ท่านพุทธทาสภิกขุ

ท่านพุทธทาสภิกขุสอนเรื่องครอบครัวในแง่มุมที่คิดไม่ถึงสำหรับ คนเกลียดวัด

ทำไมพุทธทาสภิกขุถึงปฏิเสธนรก-สวรรค์ และการเวียนว่ายตายเกิด

พระพุทธเจ้ากับบัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.