Q: คนเราเกิดมาทำไม

ถาม:

พระอาจารย์ขอรับ ผมอยากรู้จังว่าตกลงคนเราเกิดมาทำไมหรือขอรับ

ตอบ:

คนเราล้วนเกิดมาตามกรรมที่เคยทำมาแล้วกรรมยังไม่หมด กรรมจึงส่งผลให้เกิด ในขณะเดียวกันคนก็ยังเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของแต่ละคนที่อาจแตกต่างกันไป แต่หน้าที่หลักของมนุษย์ก็คือ การแก้ปัญหา ปัญหาคืออะไร ปัญหาคือทุกข์ หน้าที่ของเราจึงเป็นการแก้ไขไม่ให้เป็นทุกข์ โดยการปฏิบัติธรรม เพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น อันนำไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งปราศจากความทุกข์และส่งผลให้ไปสู่ทิศทางที่ดี เกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นไป แต่ถ้าขาดศีลขาดธรรม ส่งผลให้ใจไม่สูง ความทุกข์ก็ย่อมเกิดและนำมนุษย์ไปสู่ทางต่ำ แบบนี้เรียกว่าทำหน้าที่ของมนุษย์ได้ไม่สมบูรณ์

 

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.