อโหสิกรรม

อโหสิกรรมนำสุข อโหสิมงคลพ้นทุกข์ บทความจาก พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

อโหสิกรรม นำสุข อโหสิมงคล พ้นทุกข์ บทความจากท่านปิยโสภณ

บทความดีๆ เกี่ยวกับการ อโหสิกรรม จาก พระราชญาณกวี (ท่านปิยโสภณ) 

พระพุทธองค์ตรัสว่า “สัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นของของตน เป็นผู้รับผลของกรรม มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่ว จะต้องได้เสวยผลกรรมแน่นอน ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว หว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น”

ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ หากนึกถึงกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งความสมดุลของเหตุผลทั้งในและนอกกาลเวลา ในเวลาพูดดีก็มีคนรัก ใส่ร้ายเขาก็เกิดโทษภัยแก่ตัว ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ลักขโมยย่อมเป็นที่ระแวง เพียงเรื่องวจีกรรมในวันนี้ยังส่งผลต่อชีวิต แล้วกรรมที่หมกเม็ดในความคิดจะส่งผลขนาดไหน นอกกาลเวลาอันเป็นมโนกรรมหรือความลับในอารมณ์

อโหสิกรรมคือการชำระความลับในอารมณ์ที่หมักหมมหมกเม็ดข้ามภพชาติ คนที่พยาบาทเบียดเบียนกันชาตินี้ เชื่อหรือว่าจะไม่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ชาติปางก่อน คู่รักแรงบุญวันนี้จะไม่เชื่อเลยหรือว่า กรรมแต่ชาติปางก่อนได้จัดสรรให้เรามาพบกันอีกชาตินี้ เพื่อนรักที่คบกัน ไว้ใจกัน เข้าใจกัน สุขทุกข์ด้วยกันในวันนี้ จะไม่เชื่อเลยหรือว่ามีแรงส่งจากชาติปางก่อน

ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อกรรมในอดีต แต่ก็ไม่ควรละเลยพัฒนาการกรรมในปัจจุบัน มนุษย์ประเสริฐสุดเพราะพัฒนาตนเอง การหลงงมอดีตเพียงอย่างเดียวอาจทำร้ายปัจจุบันได้ เมื่อเราพากเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมองไม่เห็นผลก็ไม่ต้องเสียใจ ให้นึกถึงว่ากรรมดีวันนี้ยังไม่ส่งผล หากแต่เรากำลังเสวยผลกรรมที่ทำไว้ในอดีต

การคิดเรื่องกรรมทำให้ใจมีทางออกไม่ต้องไปกล่าวโทษใครให้เสียเวลา เราเกิดมากี่พบกี่ชาติแล้วไม่มีใครจำได้ เกิด-ตาย เกิด-ตายทับซ้อนกันนับชาติไม่ถ้วน บางชาติก็ดี บางชาติก็ร้าย ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำ และผลกรรมวันนั้นก็ส่งผลในวันนี้เสมอ

การได้ภพชาติดีมีรูปร่างหน้าตางดงามมีความอุดมสมบูรณ์ทันทีที่เกิดมา จะไม่ให้เรียกว่าเกิดจากบุญเก่าแล้วจะเรียกว่าอะไร ในขณะที่บางคนทันทีที่เกิดมาก็พบกับความทุกข์ยากลำบาก ขาดความรักความอบอุ่น นั่นมิใช่ผลกรรมดอกหรือ มนุษย์ไม่พึงยินดีพอใจกับโชคที่ได้หรือเศร้าโศกเสียใจกับภัยที่พบ เราต้องไม่ประมาทในชะตาชีวิต

เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกตกแต่งชีวิตได้ บางครั้งแม้การตกแต่งชีวิตก็เลือกไม่ได้ แต่ก็ยังสามารถเลือกวิธีสร้างบุญบารมีได้ นั่นคือการนึกถึงกฎแห่งกรรม

อโหสิกรรมนำสุขมาให้เสมอเพราะอโหสิกรรมนำความโล่งใจให้เรา เมื่อเข้าใจการเดินทางของจิตและการลิขิตของกรรมแล้ว เราจะมองภาพรวมของสรรพชีวิตได้อย่างเข้าใจ แม้จะมีอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็จะไม่ประทุษร้ายใจเรา การยอมรับคนอื่นคนใกล้เคียง และความแตกต่างของคนจะมีมากขึ้น ความเข้าใจ เห็นใจผู้อื่น และปรารถนาอยากให้เขามีความสุข พ้นจากทุกข์จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แรงอิจฉาจะหมดไป

ข้าพเจ้าเชื่อตลอดเวลาว่า การให้อภัยคือใจที่นึกถึงกฎแห่งกรรม การนึกถึงกฎแห่งกรรมนั้นทำใจได้ง่าย ส่วนการขออโหสิกรรมคือการนำของเหม็นออกจากใจ ช่วยไม่ให้เกิดทุกข์ภัยข้ามภพชาติ

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

จิตใจสูงส่ง! ถูกแทงปางตาย แต่ก็ยัง ให้อภัย ได้อย่างหมดใจ

บทขอขมากรรม บทสวดขออโหสิกรรมก่อนนอนทุกคืน พร้อมคำถามเกี่ยวกับการอโหสิกรรม

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การขออโหสิกรรม ต่างจากการขอโทษอย่างไร

วิธีใช้หนี้พ่อแม่ คำสอนดีๆ ที่ลูกๆ ทุกคนควรอ่าน – คำสอนหลวงพ่อจรัญ

ฤาจะเป็น ผลกรรม …. ที่ตามทันในชาตินี้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.